Category Archive for "תזכורות ועדכונים"

מוגן: פרוטוקול שיחה 2.19 מיום 20.5.19

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: מדורת לג בעומר ומחפשים את המטמון

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: תוכנית בריכת שחיה 2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

יום העצמאות 71 למדינה

Read More

אירועי יום הזיכרון אייר תשע"ט 2019

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה מיום 16.4.2019 פרוטוקול מספר 3

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מנהלת חינוך- אפריל 2019

נוכחים: שרה'לה גוברמן, סיגל אלון, דרור זכאי, שחר בנג'יו, הילה ינאי, רחלי כהן. מוזמנים: שגיא בר-אילן, מזכיר קיבוץ. נושאים לישיבה: 1. מחסור בכח אדם בחינוך. 2. חלוקת ילדים בשנה הבאה בין הגנים פרחי בר וגן רימון. 3. חובת חיסונים בגנים….

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס.6

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

דף הסבר לנקלטים

אפריל 2019 דף הסבר לנקלטים- קיבוץ משמר השרון קיבוץ משמר השרון מעוניין להמשיך ולקדם את הליכי הקליטה. מטרת דף הסבר זה הוא להציג בפני הנקלטים הפוטנציאליים את הליכי הקליטה. בהתאם להחלטת הקיבוץ, הליכי הקליטה לחברות יתחילו בפועל, רק כאשר יהיו…

Read More

לכל אישה ואיש- סיפור טקס יום השואה במשמר השרון

Read More