אישורי חנייה בתוך הקיבוץ

4 יוני 2019

אישורי חניה בתוך הקיבוץ- ועדת בטיחות

לאחר פרסום נוהל אכיפת תנועה וחניות בקיבוץ, רוב החברים שחנו ברחבי הקיבוץ מטעמי נוחות, בחרו לכבד את הנוהל .
עד כה ניתנו 3 התראות לחברים שונים ע"י ועדת בטיחות.

מספר חברים פנו לטובת פגישה בנושא, לאחר דיון הוחלט לאשר חניה בקיבוץ:

אישורים זמניים:

  1. משפחת מוזר, רכב של אמא של עדי, בימי שלישי, מספר רכב 17-248-37 טויוטה חומה- תו נכה
  2. הדר מרגלית– בשעות היום בלבד עד 2 ליולי 2019.
  3. דינה שוכרת– אישור זמני לחניה ליד הבריכה (בריאותי).

1. מורן בן ארויהאישור זמני
   בהתאם להנחיה משטרתית ולאישור נילווה ,חניה בתוך שטח המגרש בלבד.
   הבאת מסמכים והקמת חניה בשטח הבית עד תאריך 31 ליולי.

2. רונית פלוטניקמאושר
א. הוצגו מסמכי בריאות מתאימים.
ב. חניה בתוך שטח המגרש בלבד- הקמת חניה עד 31 לאוגוסט 2019.

3. איתי מרגליתמאושרת חניה זמנית עד דצמבר 2019
א. הוצג תו נכה.
ב. מאושרת חניה מחוץ למגרש לחצי שנה.
   במידה ותידרש חניה בתוך הקיבוץ אחרי 31 לדצמבר, תהיה בתוך שטח המגרש.

4. שרול (תושב) מאושר
א. אישור קבוע מותנה בהצגת תו נכה (תוקף 30 ליוני).
ב. חניה בתוך המגרש.

5. ישי בוקסאישור זמני
 א. חניה בתוך המגרש.
 ב. חניה בקיבוץ מותנת כל עוד מועסק.
 ג. נושאים בריאותיים, ופריקת ציוד רגיש.

  • כל האישורים ייבחנו מעת לעת.
  • האישורים יעודכנו באתר האינטרנט של הקיבוץ.

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print