בחירת הנהלה רחבה אוגוסט 2019

לחברים שלום,
בחודש אוגוסט, תסיים הנהלה רחבה את כהונתה לאחר תקופה של שלוש שנים.
ההנהלה הרחבה מכהנת גם כוועד ההנהלה של קיבוץ משמר השרון וכפופה בפעילותיה לאסיפה הכללית של הקיבוץ.

אנו פותחים בזה במכרז שיהיה פתוח עד ל-31/8/2019 להצגת מועמדים לנציגי ציבור להנהלה הרחבה.

בהנהלה רחבה מכהנים 12 חברים כנציגי הציבור.
כל חבר קיבוץ יכול להציג את מועמדותו לתפקיד וכל חבר יכול להציג חברים שנתנו את הסכמתם להיות מוצעים כמועמדים.
אנו פונים לחברים המעוניינים להציג את מועמדותם ולפנות אליי באמצעות גילת עד 31/8/19.

רוצה להודות לחברי ההנהלה הקיימת על הפעילות בשלוש שנים האחרונות.
רועי מרגלית, כרמית בן דור, איציק מוזר, אמירה ינאי, גיא שמואלי, יאיר בר-יוסף, יואב יקיר, יובל גפן, מוטי  פאר, ניר בן שמש, עילי טנא, רחל ברק, שלומית גפן.

רשם: שגיא בר-אילן

print