דרוש\ה יו”ר לועדת אכלוס והשכרות


“הלכתי כי קרא הקול…”

לפני יותר משנתיים, בדצמבר 2016, קמה מחדש בקיבוץ ועדת אכלוס והשכרות (לשעבר ועדת שיכון).

הצורך האותנטי נבע ממצוקת הדיור של משפחות צעירות בקיבוץ לאור עצירת הבנייה ע”י רשות מקרקעי ישראל מחד, וביקוש הולך וגובר לאור הרחבת המשפחות מאידך.

המשימה המאתגרת דרשה (ועודנה דורשת) חשיבה יצירתית לפתרונות קבע ופתרונות זמניים, תכנון מוקפד על-בסיס עקרונות עבודה ברורים, קביעת קריטריונים רלוונטיים וסדר עדיפויות.

במהלך עבודת צוות הועדה, גובשו הצעות קונקרטיות וחלופות לכל בית אב בהתאמה אישית ורלוונטית, וזאת תוך כדי ראייה רוחבית (“צופה פני עתיד”) והתחשבות בכלל צרכי חברי הקיבוץ – כאמור, סנכרון ותיאום מלא מול ועדת קליטה וועדת תכנון בכדי לא לפגוע בתשתיות, ביוב, חשמל, מתווה פרצלציה ועוד.

לציין כי עבודת הועדה, לכל אורכה, דרשה בין היתר גם הבנה של מצוקות המשפחות, הכלה, סבלנות, קשב וזמינות רבה.

כל זאת כמובן ללא תגמול כספי ובהתנדבות, מתוך תחושת שליחות אמיתית ומסירות לקיבוץ ולחברותיו וחבריו, כמו גם בנות ובנים ממשיכים ומועמדים לקליטה.

במהלך השנתיים האחרונות, סיפקה הועדה בפועל פתרונות קונקרטיים למשפחות רבות ועשרות מחברות, חברי, בנות ובני הקיבוץ.

ובנימה אישית:
לאור ריבוי משימות ותפקידים שלקחתי על עצמי באחרונה, החלטתי לעזוב את תפקידי כיו”ר הועדה.

רוצה להודות מקרב לב לחברי הועדה בשנתיים האחרונות על העבודה החרוצה, השותפות, המסירות, ויותר מכל על הנכונות לקחת אחריות ולהניע לפעילות לטובת ולמען הציבור:
צפי זכאי, ענבר נבו, ילון זבטני, צביקה שטיינברג ואורית גונן.

“קול קורא” – תפקיד יו”ר ועדת אכלוס והשכרות

 • ניהול ומימוש אחריות הועדה – התאמת דירות בקיבוץ לצרכי נקלטים וחברי משק ע”ב קריטריונים רלוונטיים.
 • קביעת עקרונות הפעולה וגיבוש תוכנית העבודה.
 • ניהול חברי צוות הועדה.
 • ניהול והובלת תפקידי הועדה, ובכלל כר”מ:
  • הפעלה, ניהול מלאי והשכרת הדירות בקיבוץ בכפוף לתקנון בסיסי להשכרת דירות פנויות של חברים ויורשים.
  • קביעת קריטריונים למיון המועמדים לשכירת הדירות.
  • טיפול “שוטף” בצרכי/בקשות אכלוס של חברים/מועמדים (קליטה, הגדלת משפחה, שיפור דיור, תיקון והסדרת תשתיות ועוד).
  • עדכון, שיתוף ושיקוף הדיירים על סטטוס הטיפול בבקשותיהם בזמן נתון.

 • משרת ללא תגמול שכר.

בכבוד רב,
זיו מוזר

print