הנדון: סיכום ישיבת ועדת בטיחות 2/7/2019

נוכחים: הגר זכאי, משה כהן, שגיא בר-אילן.

רוב חברי הקיבוץ מקפידים על הנהלים ולא מחנים את רכבם בקיבוץ.

1. מבקשים להימנע מנסיעה ברכבי הקיבוץ.

2. ניתנו 8 התראות.

3. הוחלט שפעם ראשונה תינתן לחבר “הערה”  שיחה/ הודעה, לפני שנותנים התראה.

4. איסוף מספרי הרכבים של השוכרים בקיבוץ- באחריות הגר.

5. הכנת מדבקת אישור חניה זמני -לרכבים שקיבלו אישור.

6. הכנת דף לשים על רכבים שמחנים בקיבוץ- איסור חניה.

7. רשימת רכבים מאושרים לחניה מתעדכנת באתר.
    https://www.mhash.org.il/?p=775

8. בדיקה להוספת במפרים בכבישים הראשיים בתוך הקיבוץ.

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה

print