הנהלה רחבה מס 10 מיום 5.5.20

הנהלה רחבה מס 10- 5//5/2020

נוכחים.ות:
הנהלה רחבה: יאיר בר-יוסף, הגר זכאי, רביב טלמור, אמירה ינאי, ניר בן שמש, ילון זבטני, זיו מוזר, יוסי ברקאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, נגה כהן.
בעלי תפקידים: רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.

הנהלה פעילה: כרמית בן דור, אורית גונן, אביב הכסטר, עוז בר-יוסף.
מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר, שרהל’ה גוברמן, רותי ולנסי, רחלי כהן, דרור זכאי.


נושאים:

 1. עדכונים
 2. חינוך- הערכות להפעלת מערכת.
 3. עצמאים

מהלך הדיון

 • עדכונים
  • מגרשי הספורט יפתחו ומורשים לתחילת פעילות- להקפיד על הנחיות משרד הבריאות.
  • הפרדת הנהלות- ההנהלה הפעילה והנהלה רחבה חוזרות לעבוד בנפרד, כמו בשגרה.
  • השכרות עסקיות של חברי קיבוץ- ניתנו הנחות שכר דירה לחברים.
  • צוות אסטרטגיה- התקיימו פגישות זום עם חברות בתחום. ממתינים לקבלת הצעות מחיר וממליצים.
  • גני השעשועים- עדיין סגורים.

 • חינוך –  הערכות להפעלת המערכת
  • הקיבוץ שואף להפעיל את המערכת על מנת לאפשר לחברים לחזור לשגרה.
  • הורים אשר קיימת להם בעיה כלכלית בהכנסת הילדים למערכת החינוך, יוכלו לפנות באופן אישי לשגיא- המטרה שהשיקול להכנסת ילד למערכת החינוך לא יהיה כלכלי.

חינוך גיל הרך– שרהל’ה גוברמן ורותי ולנסי.
גיל לידה עד 3: על פי הכוונה של משרד העבודה והרווחה לפתוח בשבוע הבאממתין   לאישור משרד הבריאות.
גן רימון/ פרחי בר- על פי ההחלטות נכון להיום, אמור להיפתח ב-10.5.
חלוקת הגן לקבוצות של 15 ילדים.
חצי שבוע לכל קבוצה עם גננת וסייעת.
הגנים ייפתחו משעה 07:15-16:30 (יום מלא).
הזנה- ארוחת בוקר- יביאו ארוחת בוקר מהבית.
ארוחת צהריים תוגש בחמגשיות ותסופק ע”י צוות המטבח.
שאלון- ישלח שאלון להורים על מנת לדעת מי מכניס את הילד בשבוע הראשון, על מנת שנוכל להיערך בהתאם עם הצוות.
בעיית כח אדם/ צוותים (לא כולם יכולים לחזור)- יש מטפלות/ גננות אשר נשארות בחל”ת מסיבות בריאותיות.

החלטה בנושא תשלום מלא של שכר לימוד למעונות באופן יחסי לימי ההפעלה:
* היכן שאין פעילות- אין תשלום על שכר לימוד, כפי שנהגנו עד היום.

* החל מהפעלת המערכת ב-10.5, התשלום על הגנים פרחי בר וגן רימון יהיה מלא
(החלק היחסי של החודש בו הגן פעיל), למרות שבפועל הורים יכניסו את הילד ל-3 ימים  בשבוע.
ההחלטה נבעה מהשיקול שהפעלת המערכת דורשת הרבה עליות.
ההחלטה עד סוף מאי, המידה והמצב של חצי שבוע יימשך, יבוא לדיון נוסף בהנהלה.

ההחלטה בנושא תשלום מלא- אושרה פה אחד.

חינוך בלתי פורמלי- רחלי כהן
כרגע מדובר על הכנסה לקראת סוף מאי- אם יהיו שינויים נעדכן.
כיתות א’-ג’: הערכות המערכת לעבודה בקבוצות של 15-17 ילדים.
פתיחת המערכת תלויה בפתיחת הגנים- 4 אימהות.
נעורים, אחרי תקופה ארוכה שמסוגרים, קיים צורך ממשי בהתקהלות כל הצוות בחל”ת.
הערכות לבניית חופש גדול – דורש זמן רב, הבנה איך ומה יהיה מותר

 • עצמאיםפתרון לתקופת קורונה בלבד!!!
  • המדינה אפשרה לעצמאים, עקב הקורונה, להגיש בקשה לפיצוי. עקב שיטת המיסוי של של הקיבוצים חברי קיבוץ עצמאים אינם יכולים לדווח למס הכנסה ולקבל את ההחזר.
  • התנועה הקיבוצית וברית פיקוח עובדים מול משרד האוצר לאפשר לחברי קיבוץ עצמאים להגיש את הבקשה.
   לאור זאת, הוחלט לקיים מתווה בשני שלבים:
  • שלב א’- רשת בטחון: בטווח הקצר להשתמש במנגנון שקיים בקיבוץ, “רשת בטחון”, ולתת לחברים אשר זקוקים רשת בטחון לקבל אותה.
   “רשת הביטחון” תינתן לפי השתכרות יחיד, ולא לפי הסתכלות ברמת הכנסת משפחתית. העצמאי לא יידרש “להתפשט” ולהציג חשבונות בנק וכד’ כמו בשגרה, אלא תעשה בדיקה מול ההכנסות בלבד.
  • שלב ב’- במידה והמדינה לא תחזיר בטווח הקרוב לחברי קיבוץ עצמאים, יתבצע חישוב החזר לעצמאים על פי כללי ההחזר של המדינה.
   הנושא יובא לדיון בהנהלה הרחבה מה מידת “הכניסה של הקיבוץ בנעלי המדינה” ואופן החישוב להחזר על בסיס הנתונים של העלויות הצפויות.
   העיקרון המנחה שמצד אחד חבר קיבוץ אינו צריך להיפגע כלכלית בגלל היותו חבר קיבוץ ומצד שני לראות לעומק מה המשמעות הכלכלית של “כניסה הקיבוץ בנעלי המדינה” בשיפוי עצמאים.

רשם: שגיא בר-אילן

 

 

 

print