הנהלה רחבה מס 11- 18/5/2020

נוכחים.ות:
הנהלה רחבה: יאיר בר-יוסף, הגר זכאי, רביב טלמור, אמירה ינאי, ניר בן שמש, ילון זבטני, זיו מוזר, יוסי ברקאי, רונית שירן, ורד גוברמן, נגה כהן, דותן כהן, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.
מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר, יפעת נוימן- יועצת אסט’, גלעד לוי- יועץ אסט’

נושאים:

  1. עדכון צוות אסטרטגיה על התהליך האיתור.
  2. הצגת המועמדות

מהלך הדיון

  1. עדכון צוות אסטרטגיה על התהליך האיתור.
    הפניה למהלך של תכנון אסטרטגי לקיבוץ משמר השרון אינה מגיעה ממקום של מצוקה,

    אלא ממקום טוב, של רצון לחשוב 5-10 שנים קדימה.

הצוות האיתור כלל את: ורד גוברמן, ניר בן שמש, יעקב קפלן, שגיא בר-אילן.
התקיימו פגישות עם שלושה יועצים אסטרטגים.
– יפעת נוימן
– גלעד לוי.
– מיירל מנסקי.

הצוות קיים פגישות עם שלושת היועצים, לאחר מכן קיים שיחות עם ממליצים.
הצוות בחר 2 יועצים אשר יציגו את משנתם ודרך הפעולה בפני ההנהלה הרחבה.

כל היועצים דיברו על תהליך משתף ציבור, אשר בסופו של דבר מוביל לקביעת מדיניות ודרכי פעולה.

הצוות בחר בגלעד לוי מחברת מודוס להוביל את התהליך.
הצוות התנה את בחירתו בכך שהוא אישית יוביל את התהליך.
גלעד פועל שנים במגזר הקיבוצי וליווה קיבוצים רבים.
http://www.modus-gl.co.il/#crew

ההחלטה:  ההנהלה הסמיכה את צוות האיתור להתקדם במו״מ עם גלעד לוי.
                12 בעד, 2 נמנעים

 

רשם: שגיא בר-אילן

print