הנהלה רחבה מס 12- 25/5/2020

הנהלה רחבה מס 12- 25/5/2020

נוכחים.ות:
הנהלה רחבה: יאיר בר-יוסף, הגר זכאי, אמירה ינאי, ניר בן שמש, ילון זבטני, זיו מוזר, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.
מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר, כרמית בן-דור- מ. כספים.

נושאים:

 1. שיפוי עצמאים חברי קיבוץ- הצגה כרמית בן דור.
 2. מכרז מרכז משק.
 3. בחירת הנהלה פעילה.

מהלך הדיון

1. שיפוי עצמאים חברי קיבוץ.
המדינה במהלך הקורונה שיפתה את העצמאים על פי קריטריונים ב-3 פעימות.
חברי קיבוץ עצמאים, עקב היותם חברי קיבוץ, קיבלו את הפעימה השלישית בלבד מהמדינה .הקיבוץ החליט ל”היכנס בנעלי המדינה”, על פי קריטריונים שהמדינה קבעה, והקיבוץ הוסיף את מכלול הכנסותיו של החבר.

הפיצוי עומד על כ-20 אלף ₪.

* העצמאים שזכאים, יקבלו בתלוש מאי את המענק.

ההנהלה הרחבה אישרה פה אחד את המתווה פיצוי.

2. מכרז מרכז משק.
רועי הביע רצון להיבחר לכהונה נוספת במרכז משק.

המכרז פתוח להצעות עד 30/6, בו חברים יוכלו להציג את מועמדותם לתפקיד.
מכרז פנימי.

התקיים דיון האם נכון להביא לתפקידים כאלו גם מתמודד חיצוני, אשר יתמודד מול המועמד הפנימי.
משמר השרון עד היום נהגה תמיד לפנות תחילה לחבריה להציע את עצמם לתפקידים בקיבוץ, ובמידה ולא נימצא האדם המתאים לתפקיד לצאת החוצה.
ולכן גם כאן תפעל על בסיס אותם העקרונות.
הדיון ימשיך כחלק מחשיבה אסטרטגית בעתיד.

יצא מסמך מסודר לציבור- ” מכרז לבחירת מרכז משק/ מנהל עסקי”

 3. בחירת הנהלה פעילה-
עקב הקורונה, התהליך נעצר, אנו מחדשים את הפניה לציבור.

1 הוקם צוות לאיתור ואפיון תהליך בחירת הנהלה פעילה:
הצוות כולל: אמירה ינאי, הגר זכאי, רועי מרגלית ושגיא בר-אילן.

3.2 תפקידי ההנהלה הפעילה:
מקור הסמכות: הנהלה רחבה

תפקידים
* לנהל באופן שוטף את כל מערכות הקיבוץ השונות.
* להוציא לפועל את כל ההחלטות של שיחת הקיבוץ ושל ההנהלה הרחבה.

תחומי אחריות  וסמכויות

 • הכנת תוכנית עסקית לכלל הקיבוץ (עסקים וקהילה).
 • סיוע למנהלי הפעילויות בהכנת התוכניות העסקיות שלהם .
 • בקרה על ביצוע התקציב.
 • טיפול בנושאי פרט וחברה כולל בשאלות של עבודה ופרנסה
 • החלטה על חלוקת הכלליות.
 • העברת מידע שוטף להנהלה הרחבה על ביצוע התוכניות.
 • ניהול הפעילות הפיננסית של הקיבוץ.
 • צוות חובות.

הרכב ההנהלה הפעילה

 • 1   מנהל קהילה והוא גם יו”ר ההנהלה הפעילה
 • 1   מנהל כלכלי
 • 1   מנהל פיננסי (תפקיד מקצועי)
 • 4    נציגי ציבור
               7   סה”כ

יו”ר ההנהלה הרחבה יוזמן לדיונים ללא זכות הצבעה

 אורך הקדנציה : 3 שנים

אופן התהליך:
שלב א- פרסום לציבור והגשת מועמדות של החברים.
שלב ב’- הצוות ייבחר 6-10 חברים מועמדים שמתאימים.
שלב ג’- בחירת ההנהלה רחבה 4 חברים ברוב קולות.

התניות:
– לפחות אישה אחת.
– לפחות מבוגר/ת אחד/ת.
– מבקשים זמינות לפגישות בשעות הבוקר/ היום.
– לא חבר הנהלה רחבה.

הציבור מוזמן להגיש מועמדות לתפקיד, דרך אחד מחברי צוות האיתור.

 

רשם: שגיא בר-אילן.

print