הנהלה רחבה מס. 9- שכר פעילויות שנסגרו ותכנון אסטרטגית הקיבוץ

הנהלה רחבה מס. 9

נוכחים.ות (באמצעות אפליקציית זום):
הנהלה רחבה: רונית שירן, הגר זכאי, ילון זבטני, זיו מוזר, דותן כהן, רביב טלמור, יוסי ברקאי, אמירה ינאי, ורד גוברמן, יאיר בר יוסף, ניר בן שמש, נגה כהן,
רועי מרגלית, שגיא בר-אילן

הנהלה פעילה: אורית גונן, כרמית בן דור, עוז בר יוסף, אביב הכסטר, אלי ברק.
מוזמן: יעקב קפלן יו”ר

נושאים לדיון

 1. שכר לפעילויות שנסגרו בקיבוץ.
  2. בחירת צוות להובלת תהליך חשיבה אסטרטגית של הקיבוץ.

 

 1. שכר לפעילויות שנסגרו בקיבוץ-
  בהמשך לדיון ההנהלה מישיבה מס 7, בנושא השכר לפעילויות בקיבוץ אשר נסגרו עקב המצב:
  ההצעה שהתגבשה:
  – הצמדות לגובה התשלום של ביטוח לאומי כל אחד לפי שכרו+10% משכרו.
  תיקרה לתשלום- 80% לתשלום מהשכר החודשי.
    (ככל שהשכר נמוך – אחוז קבלת תשלום גבוה יותר מתוך השכר).
  1.1 שמירה על התנאים הפנסיונים.
  1.2 תוספת של 10% + שמירה על התנאים הפנסיונים מהווים שוני משמעותי מהתאים מקבל שאר המשק.
  1.3 הועלתה לדיון הסוגיה של חברי קיבוץ עצמאיים הזכאים למענק מביטוח לאומי – הנושא
        בטיפול התנועה הקיבוצית. הנושא במעקב של הנהלת הקיבוץ, במידה ויהיה קיים צורך,
        הנושא יובא לדיון.

כולנו תקווה שנחזור בקרוב לשגרה.  

הוחלט פה אחד לאמץ את ההחלטה

 

 1. בחירת צוות להובלת תהליך חשיבה אסטרטגית של הקיבוץ
  המטרה לקיים תהליך אסטרטגיה בקיבוץ במטרה לתכנן ולקבל החלטות כיצד אנחנו רוצים שייראה הקיבוץ בעתיד הקרוב והרחוק. איזה קיבוץ אנחנו רוצים בעוד 10 שנים למשל, אילו דברים חשובים לנו כקהילה ועוד.
  אחד העקרונות המנחים קהילה בריאה הוא חשיבה קדימה.
  עקב הקורונה אנו כרגע מקיימים חשיבה ראשונית בלבד והכנת התשתית לתהליך.

  חלק מהאתגרים רק יתעצמו ביום שאחרי הקורונה.

2.1 ההנהלה רווחה תוביל את תהליך האסטרטגיה בקיבוץ, כנראה עם חברה חיצונית אשר תלווה אותו.
2.2 מתוך ההנהלה יוקם גרעין אשר יוביל את הנושא- יעקב קפלן- יו”ר, ניר בן שמש, ורד גוברמן ושגיא בר-אילן.
2.3 בשביל שתהליך יצליח וירקום עור וגידים– התהליך מחייב שיתוף הציבור ובעלי תפקידים/ פעילויות רלוונטיים.

רשם: שגיא בר-אילן.

print