הנחיות בדבר תנועת רכבים וחניה ברחבי הקיבוץ – 2019

 1. עקרונות
  1. ככלל, תצומצם תנועת רכבים למינימום ההכרחי– תנועת רכב בשבילי הקיבוץ תהא מול צורך נקודתי ולא כחלק משגרת פעילות יומיומית. עקרון זה תקף גם לקטנועים ואופנועים.
  1. תאסר חניית רכבים בתוך הקיבוץ. אישורים פרטניים ינתנו ע”י מנהל הקהילה וועדת בטיחות.

הועדה תחליט על בסיס אישורים רפואיים, אישור משטרה, תו נכה

             ג. תתבצע אכיפה וענישה באופן שוטף

 • פירוט
  • צמצום תנועה בשבילי הקיבוץ
   • תנועה רכובה תתבצע מול צורך אמיתי (לדוגמא- הסעת אדם נכה/חולה, שינוע משא כבד, פיקוח נפש חלילה וכדומה). שיקול הדעת לגבי תקפות הצורך נתונה בידי החברים
   • במידה ונדרשת תנועה יש לשמור על מהירות נמוכה (עד 15 קמ”ש)
   • האמור לעיל תקף גם בעלי תפקידים בקיבוץ במילוי תפקידם

יש לזכור- משמר-השרון הינו קיבוץ קטן עם כביש היקפי רווי מגרשי חניה

 • איסור חנייה
  • הכנסת רכבים לקיבוץ לצורך חניה מעלה את את כמות התנועה בקיבוץ, מפריעה לתנועת הולכי רגל ומזהמת את הסביבה בגזים ורעש
  • לאור זאת חל איסור על חניית רכבים בתוך הקיבוץ
  • אישורים פרטניים לחריגה ינתנו ע”י מנהלה הקהילה לפי שיקוליו
  • ענישה על חנייה ברחבי הקיבוץ תתבצע בדרדור הבא
   • התראה
   • שלילת יכולת לפתיחת שערי הקיבוץ
   • הדבקת מדבקה
   • תשלום כספי של 200 ₪ לטובת תקציב בטיחות בקיבוץ.

החבר/תושב יקבל מכתב לתא הדואר על כל פעולה שתינקט נגדו, ותינתן לו זכות התגובה מול מנהל הקהילה

נהג נכבד,

בקיבוץ משמר השרון חלים כללי תנועה המכבדים את בטיחותם של הולכי הרגל ואת איכות חייהם של הדיירים. בכלל זה, אסורה חניית כלי רכב בחצר הקיבוץ, למעט בחניות מוסדרות.

הנך מבקש להחנות את רכבך במגרשי החנייה ההיקפיים מחוץ לחצר ביתנו.

באם לא תנהג בהתאם לכללי המארחים, ניאלץ, בלית ברירה, לנקוט בצעדי אכיפה.

אנא הימנע מחניית הרכב במקום זה.

בברכה,

קיבוץ משמר השרון

print