חינוך גיל הרך

בית תינוקות “רקפת”            שנת חיים ראשונה

פעוטון “סלע”                         שנת חיים שנייה

פעוטון “סביון”                      שנת חיים שנייה

גנון “שקד רביבים”               שנת חיים שלישית

גן צעיר “פרחי בר”                שנת חיים רביעית

גן בוגר “רימון” דו-גילי         שנת חיים חמישית ושישית  שנתון

מובטחת סביבה חינוכית מזמינה – טיול יומיומי, מוסיקה, תנועה, עבודה בחומרים סובלמטיבים וחצר גרוטאות.

העבודה בתוך בתי הילדים נעשית עפ”י מטרות חינוכיות, עבודה בקבוצות קטנות שהדגש על התייחסות אישית לפרט בקבוצה ולקבוצה.

המערכת תומכת ותואמת את הצרכים ההתפתחותיים של כל שנת חיים.

בכל יחידה גננת מקצועית שמרכזת סביבה את הצוות- צוות מקצועי קבוע חם ותומך.

שימת דגש על שילוב גורמי החינוך- הורים, מחנכים, קהילה – ייעוץ ליווי והדרכה לצוותים ולהורים.

בהנהלת יועצת חינוכית שרהלה גוברמן

print