מוזיאון משמר השרון

מוזאון משמראשונים
מציג לפניכם את תולדות

קבוצת משמר השרון סיפורם המרתק של, חברותינו, ילדינו וחללינו הקהילה נותנת תשובה לכל תחום בחיי החבר והמשפחה ענפי הקיבוץ לדורותיהם מ 1924 ועד ימינו

https://www.mhmhmuseum.org/

print