עדכונים בנושא בניה ושיוך

לאור שאלות שעלו לאחרונה בנושאי בנייה ושיוך, מצרפים הסבר בנושא:

מתי אפשר להתחיל לבנות?
לאחרונה אישרנו באסיפת הקיבוץ את “הסדר הביניים”, אשר יאפשר לחברים שממתינים לבניה לקבל היתר בניה ולבנות את ביתם.
אישור ההסדר אצל רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) מותנה באישור המתווה אליו הגיע הקיבוץ מול רמ”י להסדרת השימושים במרחב העסקי, ובאישור רשם האגודות השיתופיות בנוגע להחלטות השיוך שהקיבוץ קיבל במרץ שעבר.
אנו מעריכים כי אישורים אלה יסתיימו בקרוב.
לאחר קבלת האשורים, חברים אשר מוקצה להם מגרש בתוך הקיבוץ יוכלו להתחיל לבנות את ביתם.
לכן, אנו ממליצים לאותם חברים להתחיל את התהליך של בחירת בעלי מקצוע, תכנון הבית וכד’.

מתי מתחיל השיוך?
בימים אלו מבצע הקיבוץ השלמות נדרשות לצרוך קידום הליך שיוך הדירות מול רמ”י (מנהל מקרקעי ישראל).
השלמות אלו, דורשות הכנת מפת מגרשים מעודכנת של הקיבוץ ושל דירות החברים הגדולות מ 160 מ”ר.
אנו מקווים (כפי שסבור עו”ד אלון וילנר), כי ניתן יהיה להסתמך על תכנית הבינוי כפי שרשומה בוועדת התכנון המקומית, וכי לא נידרש לאשר תכנית בינוי עדכנית בוועדה תכנון מחוזית, דבר אשר עלול להימשך זמן רב.

מדיניות הקיבוץ לחברים/ נקלטים אשר גרים בדירות משויכות?
בחלק מהמגרשים בתוך שטח הקיבוץ, אשר מיועדים לבניה, גרים חברים או נקלטים אשר ממתינים לבנייה בשכונת קדמה, על פי החלטת הנהלה רחבה.
האפשרות לבנות במגרשים אלו תינתן רק לאחר מעבר חברים אלו לביתם בקדמה.
בתקופת ההמתנה לבניית ביתם, יהיו זכאים החברים בעלי הסכמי השיוך לקבל שכירות על ביתם מהדיירים באותם תנאים הקיימים היום.

שכונת קדמה
בימים אלו אנו מנהלים משא ומתן מול מספר חברות על בניה של 26 יחדות בצורה מרוכזת.
העיכוב בבחירת חברת ניהול פרויקט הבניה נובע ממשא ונתן להגיע לעלויות ראליות לבניית בית שהבונים החדשים יוכלו לעמוד בו.
החלטה צפויה להתקבל בתקופה הקרובה במסגרת מנהלת קדמה והנהלה רחבה .

לאחר שנקבל החלטות על דרך הקמת שכונת קדמה (כולל עלויות למשתכן), יידרשו הבונים בשכונה להביא “אישור משכנתא” (כולל עלויות מנהל) מהבנק, כהוכחת יכולת לבניית ביתם.
רק אחרי אישור משכנתא, יוגרל מגרש, והנקלטים יובא לקבלה לחברות בקלפי.

הנחה של 10% של המנהל למשרתי מילואים ברכישת הקרקע
הנושא רלוונטי לכל חברי הקיבוץ אשר משרתים במילואים או שעשו בחמש שנים האחרונות לפרטים והסבר לחצו כאן או בטלפון *6535 (שרות לקוחות)

רשמו: ניר בן שמש ושגיא בר-אילן

print