פרוטוקול הנהלה פעילה מס 9- 23-12.19

נוכחים: אורית גונן, אלי ברק, כרמית בן-דור, עוז בר-יוסף, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.

 

על הפרק:
1. חובות חברים

  1. חובות חברים
    א. הוצגו בפני ההנהלה הפעילה, צוות חובות, תמונת מצב של כל חבר בעל חוב ודרך הטיפול. 
    ב. נקבעה פגישה עם אחת המשפחות יחד עם עורך הדין. 
    ג. נקבעו פגישות נוספות עם בעלי חוב על מנת לקבל תשובות.
    ד. מספר משפחות הציגו שיפור בחוב- מעקב.

רשם: שגיא בר-אילן

print