פרוטוקול הנהלה רחבה 16/19

2 דצמבר 2019

פרוטוקול הנהלה רחבה מס 16/19

נוכחים: ילון זבטני, ורד גוברמן, הגר זכאי, יאיר בר יוסף, יוסי ברקאי, רונית שירן, אמירה ינאי,
ניר בן שמש, דותן כהן, רביב טלמור, נגה כהן.
בעלי תפקידים
: רועי מרגלית, שגיא בר אילן.

מוזמנים: יצחקי קרייתי.

על הפרק:
א. בחירת יו”ר לקיבוץ
ב. וועדת ביקורת
ג. אדר שפר- שנת חופש

מהלך הדיון והחלטות:

א. בחירת יו”ר לקיבוץ (נערך ע”י: ורד, ניר, שגיא, רועי, יצחקי)

שאלות שעלו בדיון ההנהלה:

 • האם קיים צורך ביו”ר לקיבוץ?
 • מה הגדרת התפקיד של היו”ר?
 • הדרך בה מסיימים התקשרות עם יו”ר? ומי אחראי לסיים?
 • עלות מול תועלת?
 • הגדרת התפקיד.


כללי:

יו”ר הקיבוץ ממלא את התפקיד הבכיר במערכת הכלכלית והחברתית של הקיבוץ. ליו”ר אחריות כוללת על האסטרטגיה החברתית כלכלית של הקיבוץ: ייזום, הובלה ופיקוח על ביצוען של תכניות אסטרטגיות רב שנתיות בראייה חברתית כלכלית משולבת. ליווי, הנחייה, שותפות בתכנון ,פיקוח ותמיכה בפעילות ובתפוקות של ממלאי התפקידים המרכזיים האמונים על הקהילה והעסקים (מנהל קהילה ומנהל כלכלי).

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:
עמידה בראש האסיפה והנהלה רחבה, השתתפות בהנהלה פעילה וקביעת סדר יומם בשיתוף עם המנהלים.

ייזום, תכנון, הכוונה וניהול על של תהליכים אסטרטגיים בעסקים ובקהילה , קרי: פיתוח התחום הכלכלי עסקי ומקסום רווח הקיבוץ בצד שמירת המארג החברתי קיבוצי , טיפוח ההון האנושי וטיפול בפרט.

ליווי ובקרת תכניות העבודה והתקציב השנתי של המגזרים- עסקי וחברתי.

שותפות בהובלת התהליכים המרכזיים בקיבוץ כגון: תהליכי  שנוי / שיוך בקיבוץ המתחדש, הקמת שכונת בנים, שינויים דמוגרפים ועוד

שותפות בייצוג הקיבוץ כלפי גורמי חוץ עפ”י החלטות ההנהלה ובשיתוף בעלי תפקידים רלוונטיים.

בקרה כוללת על המערכת העסקית והפיננסית כולל תאגידים, ושותפות בהצגת הדוחות להנהלה ולאסיפה על פי הכללים הנהוגים.

כפיפות:
בחירה ע”י האסיפה הכללית על בסיס המלצה של צוות איתור ושל ההנהלה הרחבה. סיום תפקיד – בחלטה של האסיפה על בסיס המלצה של ההנהלה הרחבה או בעקבות הודעת סיום של היו”ר.

היקף משרה:
20% משרה,  נוכחות לפחות במהלך יום אחד בשבוע, וזמינות מלאה למתן מענה לצרכים
דחופים ובלתי מתוכננים.

דרישות התפקיד (אינו מיועד לחברי/ות משמר השרון):

 • ניסיון קודם בתפקיד יו”ר קיבוץ בקיבוץ מתחדש.
 • ניסיון ניהולי במערכות עסקיות ובתחום הפיננסי
 • ניסיון מוכח בהובלת תהליכים חברתיים צמיחה דמוגרפית, קליטה, בניה חדשה, שיוך דירות וכד’.
 • יכולת, היכרות, קשרים וניסיון בהתמודדות וניהול מו”מ עם גורמים חיצוניים כגון: רמ”י, רשם האגודות, מועצה אזורית, מוסדות התנועה, מפעלים אזוריים ,מינהל תכנן ובינוי, בנקים וכו’.
 • יכולת הנעת אנשים, כושר מנהיגות, יכולות תקשורת בין אישית, יכולת עמידה מול קהל.
 • השכלה אקדמאית – חובה , יתרון לתחום הכלכלה והפיננסים
 • עדיפות להתאמה עם אופי קבוץ כשלנו מבחינת גודל, ניהול מקומי, ללא תעשייה וכו’.
 • עדיפות למועמד/ת עם תחושת שליחות (אם בכלל ניתן) ולא רק לצורך פרנסה . נובע מכך שאינו ממלא תפקידים דומים ורבים במקביל.

כישורים ותכונות נדרשות:

 • יכולת מנהיגות.
 • בעל ראייה אסטרטגית ומערכתית.
 • תקשורת בינאישית ויחסי אנוש מצוינים.
 • יזמות ויכולת הנעה והובלה.
 • אמינות
 • דיסקרטיות
 • שאיפה למצוינות
 • יעילות ויכולת ביצוע גבוהה.

תהליך הבחירה האפשרי:
להבנתנו, בתהליך הבחירה מנהל הקהילה והרכז הכלכלי לא יהוו חלק מצוות המיון והבחירה אך ניתן להם האפשרות לחוות דעתם , ע”פ הצורך, בפני הצוות.

1 . הפצת המידע שאנו מחפשים יו”ר: תנועה, איגוד התעשייה, קמ”ה, עיתונות , …אולי אפילו לפנות לציבור? לחברי הנהלה?
2. קבלת קורות חיים והמלצות.
3.לאחר סינון ראשון – ראיון טלפוני וברור יותר קפדני בנוגע להמלצות ולרקורד.
4. הזמנה לראיון עם הצוות.
5.המלצה והזמנה לפגישה להנהלה רחבה.
6.קלפי.

 הערה הצוות, לסיכום
פרשנו לעיל תמונה רחבה ומקיפה של הגדרות ודרישות ע”פ הבנתנו וציפייתנו. מאחר ולא ניתן לשלוח נושאי משרה כנ”ל לבדיקות התאמה  ברור שבמציאות אנו נצטרך לפעול בהתאם למצאי והשוואה בין האלטרנטיבות ככל שתהיינה תוך קבלת המלצות והתייעצות רצופה עם גורמי חוץ ובעלי תפקידים בפנים.

חברי הקיבוץ מוזמנים להעביר מועמדים מתאימים ליצחקי קרייתי.

הוחלט

* ההנהלה הרחבה נתנה אור ירוק לצוות לקדם את הנושא, ולאתר יו”ר.
* חברי הצוות: יצחקי קרייתי, ורד גוברמן, ניר בן שמש, רמי יעקב (ממשכר).

 

ב. וועדת ביקורת: (צוות להכנת הנושא לדיון: אמירה ינאי, זיו מוזר, שגיא בר-אילן)

שאלות שעלו בדיון ההנהלה:

 • הדרך שבה תפעל וועדת ביקורת.
 • האם קיים צורך בוועדת ביקורת?
 • שיתוף פעולה של המערכת עם הועדה

מטרות הדיון

* תהליך בחירת הועדה.
* מנגנון פעילות הועדה
* סוגיית יו”ר הועדה.
* סוגיית מבקר חיצוני לסיוע פעילות הועידה.
* המלצות וטיפולים להמשך

רקע כללי

 • לאחר השינוי ב-2005 החלה לעבוד בקיבוץ ועדת ביקורת.
 • בתחילת הדרך יוסי ברקאי הקים את הועדה תוך התוויה כללית וברכת הדרך.
 • בוועדת ביקורת האחרונה היו חברים עידו לבנה (שימש כיו”ר), פנחס לויתן ואומברטו.
 • הועדה העלתה נושאים לביקורת, והנושאים נבדקו ע”י מבקר חיצוני אשר הוציא מס’ דו”חות בשנים קודמות.
 • בפועל, חלק מן הדו”חות נבדקו, יושמו ואף טופלו ע”ב המלצות הועדה.
 • בחלק גדול מן הדו”חות לא נבדק באופן מלא ומקיף ואף לא מומשו המלצות בפועל.

סטטוס עדכני
* להלן רשימת הנושאים אשר טופלו ע”י הועדה ובגינם הופקו מס’ דו”חות לטיפול.
* הגורם המבקר החיצוני הינו חברת BDO (זיו האפט).
* כל דוח כולל דירוג של חומרת הממצאים והמלצות לטיפול.

 

שנה נושא הביקורת
2015 יזמות בקיבוץ
2014 פנסיה
2013 ניהול תקציב קהילה
2010 שירותי תקשורת
כלבו
2009 אולפן
יישום החלטות מבקר
קבלת החלטות ויישומן
2008 השכרת דירות, גיל הרך מעונות
2007 בריאות, ענף מזון. לא מצאתי את הדוח
2006 השכרת נכסים עסקיים

תקציר תקנון הקיבוץ

תפקיד הועדה לבקר את פעילות הקיבוץ (עסקים וקהילה), לדווח לאסיפת הקיבוץ ולספק המלצות אופרטיביות להמשך.
קיימת המלצה על יו”ר חיצוני + 3 חברי ועדה.
תקציר הנחיות הרשם.
ועדה סטטוטורית ומחייבת.

הנחיות לדרך תהליך בחירת חברים לוועדה
הגדרות והנחיות לגבי אפיון כישורים נדרשים לחברי הועדה.
התמקדות במקצועות הביקורת, ראיית חשבון, כספים/כלכלנים ועורכי דין/משפטנים.
חשיבות בבניית מנגנון נכון של פעילות הועדה – אינה תלויה בוועד/הנהלה רחבה.
הועדה הינה כפופה לאסיפת הקיבוץ ומחיובית לדווח מעת לעת לאסיפה על בחירת הנושאים לביקורת, ממצאיה והמלצותיה לטיפול.
פעילות הועדה מבוצעת באופן עצמאי וללא התערבות הועד/הנהלה רחבה, כאשר הטיפול בממצאים נעשה ע”י הועדה באופן ישיר אל מול הגורמים המקצועיים הרלוונטיים (הם נשואי הביקורת).
הועדה תדווח על נושאי הביקורת וממצאיה לוועד הנהלה רחבה.
אין חובה ביו”ר ועדה חיצוני – המלצת הרשם בעניין זה הינה הפוכה. כאמור, יו”ר מתוך הקיבוץ.
אין חובה לשכירת שירותי מבקר חיצוני – תלוי בהחלטת הועדה וע”ב התמקדות בנושא ביקורת ספציפי.

המלצות הצוות

לפעול למען הקמת ועדת ביקורת חדשה לקיבוץ ע”פ תקנון השינוי של הקיבוץ והנחיות הרשם לעיל.
תהליך בחירת חברי הועדה.
כתיבת מסמך אפיון דרישות וכישורים לטובת חברות בוועדת הביקורת בקיבוץ.
הפצת “קול קורא” ומכרז מובנה לחברי הקיבוץ לטובת איוש הועדה + צירוף חומר רלוונטי (תקנון השינוי והנחיות הרשם).
קבלת שמות המועמדים ובדיקת הצוות שכל החברים שהגישו מועמדותם עומדים בתנאי הסף של המכרז.
ראיונות אישיים וגיבוש המלצת הצוות להנהלה הרחבה על מועמדים מתאימים אפשריים לאיוש הועדה + יו”ר.
דיון בהנהלה רחבה על המועמדים לאיוש הועדה (ע”ב הצגת והמלצת הצוות) וגיבוש המלצות קונקרטיות.
הצגת הנושא באסיפת קבוצה, דיון והמלצת הנהלה רחבה על חברי הועדה.
בחירת חברי הועדה + יו”ר ע”י האסיפה.

מנגנון פעילות הועדה

לימוד הנושא והתחום בדרך שבה תקבע הועדה וע”פ שיקול דעתה(המלצת הצוות על לימוד דו”חות קיימים והתייעצות עם עידו לבנה ויוסי ברקאי שליוו את התחום).
בחירת נושאים לביקורת ובניית תוכנית עבודה.
הצגת התוכנית ונושאי הביקורת ע”י הועדה להנהלה רחבה.

כללי

הרעיון המסדר הינו  בחירת ועדה עצמאית, בלתי תלויה ובעלת חופש פעולה בבנייה והגדרת דרך העבודה שלה והנושאים לביקורת.
חשוב שוועדת הביקורת תממש אחריותה ותבצע פעילותה ממקום חיובי של תרומה, משוב לימוד וסיוע לקיבוץ, הנהלתו ומנגנוניו ולא ככלי לניגוח ול”חיסול חשבונות”.

הוחלט

 • צוות האיתור לועדת ביקורת, קיבל אור ירוק להתקדם בפרסום “קול קורא” לחברים להציע את עצמם לתפקיד חברי ועדת ביקורת.
 • צוות איתור: זיו מוזר, רביב טלמור ושגיא בר-אילן.

 

 ג. אדר שפר- שנת חופש.
ההנהלה קיבלה את בקשתו של אדר שפר לצאת לשנת חופש.
נמסרו לאדר ההנחיות החלות על חבר היוצא לשנת חופש כולל הנוהל שקיים בקיבוץ לשנת חופש.

 

רשם: שגיא בר-אילן, מזכיר.

print