פרוטוקול וועדת קליטה מיום 23.9.19

משתתפים: רינה ברקאי, שגיא בר אילן, טמיר ינאי, רן יקיר, זהר שאולי, נעמה ענבר ועידית אשרת.

א. הצגת המגרשים שנבחרו על ידי המשפחות לבנייה חדשה
   ס”ה התחושה היא ששלב זה עבר בטוב וחלק בזכות עבודתה והליווי המושכל שעשתה
   מנהלת קדמה לאורך כל הדרך.

ב. הצגת רשימת ההמתנה לקליטה
הוצגה הרשימה של 26 משפחות/ יחידים שמעוניינים להקלט, 15 משפחות נוספו מספטמבר 2018.
שגיא מבקש שנדע ביתר וודאות כמה מהנרשמים מתכוננים ברצינות להיקלט.
תתקיימנה בעתיד פגישות עם כל הרשומים לקליטה.

ג. סיכום שנת עבודה של וועדת קליטה (חוזקות וחולשות).
חוזקות

* בחירת המגרשים, שעברה חלק, הוכיחה שהתחושות השליליות שהיו במהלך הקליטה
   השתנו, נמצאו איזונים מתאימים והם מרגישים חלק מהבונים/ חברים.
* הכנת מסמכים והכנסת סדר ושקיפות בתהליך הקליטה.
* היה תהליך משמעותי בהתמודדות עם הקליטה בעידן הקנייני.

חולשות-
* עקב העובדה שאין תקופת מועמדות, חברים לא מכירים את הנקלטים והשאלה איך בכל זאת
   לגרום להכרות.
* לאור הקליטה ללא שנת מועמדות קיים חוסר וודאות והגדרות מסודרות של תפקידי
  ועדת קליטה.
* הרגשה שזו וועדה טכנית כי היום הדברים יותר טכניים- חסרות לוועדה שיניים
* היה חסר פרסום פרוטוקולים לציבור.
* דווקא במקום האופרטיבי של הסבסודים וועדת קליטה לא הייתה שם (בהנהלה הפעילה!!!).
  
ד. סבסוד
* שגיא הציג את החלטת הנהלה רחבה (בה כן היה ייצוג לוועדת קליטה, נציגי הבונים
   והוריהם) על 15% סבסוד בחינוך לכל מי שברשימת הנקלטים.  
* קבלה לחברות תהיה אחרי קבלת התרי תשתיות תוך כחודשיים עד שלושה.
* קבלה למועמדות לאחר השלמת 40% של התשלום לטובת הבניה.

ה. לקראת הקבלה לחברות- (תחליף לבירה ונכירה)
    הוחלט להוציא חוברת מידע מהודרת שתציג את כל הזוגות/משפחות שמתקבלים.
   עידית לקחה על עצמה לרכז ולאסוף את החומר.
   וכן נקיים אירוע חגיגי ביום הקבלה לחברות עם מצגת המתקבלים.

ו. חילופי ממלאי תפקידים בועדה.
זהר שאולי, שהיה חבר לאורך שנים בוועדת הקליטה גם הקודמות וגם החדשה, ביקש לסיים  את החברות
בוועדה. אני מודה לזהר על העשייה, הנתינה, השותפות בחשיבה איך לעבור מוועדת קליטה של העבר
והתאמתה לקליטה שונה ומסודרת בעידן הקנייני, והמעורבות בוועדה לאורך שנים רבות.
אני מאחלת לזהר להמשיך ולהיות מעורב בפעולות נוספות בקיבוץ, תוך הבאת הלמידה והניסיון
שצבר לעשייה החדשה.
   הועלתה הצעה לחפש את המחליף של זהר בוועדת קליטה בהנהלה הרחבה, כמחזיק תיק קליטה בהנהלה
ומייצג אותנו בפורום זה. העלו הצעות שונות, לשמחתנו, נגה כהן הסכימה להצטרף אלינו-
בשעה טובה לך ולנו, נגה.

עם הפנים קדימה,
אחת הפעולות הראשונות שעלינו לעשות, אחרי הקבלה לחברות, לקיים פגישה עם מנהיגות הקיבוץ בנושא המשך ותכנון הבנייה העתידית והקליטה הנובעת מכך.

אני מאחלת לכל אחד ואחת שנה טובה, ולנו כולנו כקהילה.

רינה ברקאי, מרכזת ועדת קליטה 052-3344720

print