פרוטוקול מנהלת חינוך 5.8.19

נוכחים: רחלי כהן, סיגל אלון, גליה זבטני, שחר בנג’ו , דרור זכאי

תהליך בחירת תנועת נוער

 • 5/8 – בניית מתווה התהליך והכנת השאלות לתנועות
 • 20/9 מרתון תנועות נוער – הצגת התנועות בפני מנהלת חינוך
 • נובמבר – מעגלי שיח, ערב קיבוצי
 • דצמבר – ישיבת מנהלת:
 • החלטה על שתי התנועות שיעלו להצבעה
 • המלצה של מנהלת החינוך לציבור על התנועה שתיכנס לקיבוץ
 • ינואר – שיחת קבוצה להכריע

חלוקת תאומים עם התנועות:

 • צופים, תנועה חדשה – דרור
 • איחוד חקלאי – שחר
 • הנוער העובד – הילה
 • השומר הצעיר – רחלי
 • התנועות יקבלו מראש את השאלות על מנת להתכונן

שאלות לתנועות:

 1. מסגור – משך השיחה 40 דק’ בדיוק.
 2. הצגת התנועה: היסטוריה, מבנה ארגוני, ערכים מובלים, קשר להתיישבות העובדת.
 3. באילו ישובים פועלת במועצה?
 4. איך נראה קשר ישוב-תנועה-מועצה?
 5. מתווה מול ישוב קטן ובודד במועצה: גיבוי מדריכים, הרשמות, ביטולים, התנהלות.
 6. דרישות סף מאיתנו: ימי פעילות, מבנים, מדריך.
 7. גרעינר, ש”ש – מה יש בתנועה? גם אופק התפתחות לתיכוניסטים וגם מענה הדרכתי, מה הזמינות שלו לישוב, כמה משימות תנועתיות יש לו?
 8. אילו משאבים התנועה נותנת מבחינת גיבוי הדרכה?
 9. איך נראה גרף פעילות שנתי: ימי פעילות בשבוע, פעילות בחופשים, מפעלים עיקריים.
 10. האם ישנן משימות תנועתיות לרכז היישובי?
 11. חניכה של רכז חדש, השתלמויות, ליווי מקצועי.
 12. תשלומי הורים לתנועה?
print