שיחת קבוצה 17.3.20 – ועדת ביקורת, היערכות לבנייה, קורונה

print