תולדות השימושים החורגים

סוף 2011 – הוגשה חוברת ראשונה להסדרת למעלה מ 20 שימושים

סוף 2012 – התברר שהחוברת נאבדה במינהל וצריך להתחיל מחדש.

סוף 2016  – לאחר 4 שנים של “הלוך וחזור” עם רמ”י קבלנו שומה לשלם , סך כ 6.2 מיל. ₪ , עבור דמי שימוש עד ל 10 שנים לאחור. שלמנו כל הסכום במחשבה שסכומים שיופחתו, אם נצליח בערעור, זוכים לריבית החשב הממשלתי הנחשבת להשקעה טובה. הגשנו ערער משפטי : צריך לחייב רק 7 שנים (התיישנות) וסיווג לא ראוי של בתי המלאכה לחנויות (6 שוכרים) ב”מבנה האמנים”. הערער נדחה בשני הנושאים. הגשנו ערער שמאי ורק במחצית 2018 קבלנו זיכוי של כ 640 אלף (לא כולל מ.ע.מ)  

2017/18 – טיפול ברמ”י ובוועדה המקומית להסדרת השימושים. מבחינה הנוהל  אנו חייבים לקבל אישור הוועדה המקומית לתקינות השימוש שאנו רוצים להמשיך ולא להפסיקו/להרסו כדרישת רמ”י. במקביל דאגנו לעדכן/לעלות את מחירי השכירות בהתאם לדמי השימוש גם ב 17-18 .

הבהרה 1 : לקבוץ יש זכות מקסימלית של 60 דונם שטח תעסוקה שבו נכללים כל המבונים שאנו משכירים או שהסדרנו לתעשייה/מסחר. עד כה 34 דונם לתעשייה (קרגל וסביבותיו) וגן האירועים 15 דונם. בכוונתנו להמשיך רק עם מבני המשק (מוסכים, מחסנים ודגים/מאפיה/חנות) ,חנות מזון (כל אלה כ 2 דונם), הבית של תמר (6 דונם)ומבנה עו”ד לשימור. חנייה צפונית של מתחם משה”ש/אלון ננסה להעביר למועצה (6 דונם).

סוף 2018 – קבלנו שמאות לדמי שימוש עבור שנים 17-18 בסך של כ 2 מיל ₪ . ערערנו משפטית: קיזוז הסכום שאנו זכאים להחזר, מועדי הפסקת חלק מהשימושים וסיווג בתי המלאכה כתעשייה ולא כחנויות מסחריות.

כעת 2019 – קבלנו שמאות חדשה ל 17-18 בהפחתה של כ 200 אלף ₪ ,קרי: הערער התקבל במלואו ונשלם כנדרש. כל השימושים במבני שכונת קדמה העתידית נסגרו. בעוד שבועיים הוועדה המקומית תדון באופן רשמי בכל הבקשות לאחר טיפול ממושך מולם למציאת ההגדרות הנכונות לטעמנו. לאחר מכן מקווים להסדיר בקרוב הנושא מול רמ”י.

הבהרה 2: קבלת היתרי בנייה בהסדר ביניים מותנת: א. במתן ערבות של הבונה בסך 200 אלף ₪ וחתימה על הסכם עם רמ”י ללא שיוך ובעלות ב. מתן ערבות של הקבוץ לקיום הסדרת שימושים חורגים מול רמ”י. נתנו ערבות של 1.5 מיל ₪ זה מכבר. ג. מכתב מרמ”י שהוסכם על מתווה הסדרה. בשלב זה טרם קבלנו את המכתב ומקווים שעם אישורי הוועדה המקומית נסכם גם עם המינהל לגבי התשלום העתידי ל 5 שנים הבאות לכל השימושים החורגים שבקשנו.

שימושים חורגים בתעשייה                                                                             
סוף 2018 – לאחר טיפול ממושך בהיתרי בנייה לאזור התעשייה וניפוץ ה”חלום” לבניין למסחר ותעשייה של 3 קומות (5000 מ”ר) ומבנה למלאכה (1000 מ”ר) קבלנו סוף סוף אישור לעסקה על מגרש של 34 דונם. הסכום לתשלום כלל כ 700000 ₪ בגין שינוי ייעוד למסחר ובנוסף סכום של כ 2 מיל. ₪ עבור דמי שימוש לשימושים חורגים (חלקם משנת 2007 ): גיא צעצועים, ג’ונגל של אלי ,חנות טבע (נסגרה לפני כשנה ומחצה) וחניית נגררים (ימיני) שאולצנו לסגור כתנאי לקיום העסקה. הגשנו ערער משפטי על כל הסכומים ועל עקרון סיווג השימושים בשטח שהסדרנו (היוון) אותו לתעשייה כבר ב 2002 . ממתינים לתשובות.

רשם: יצחקי קרייתי

print