Category Archive for "כללי"

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה מס 8- 12.11.19

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

הבחירות למזכ”ל התנועה הקיבוצית יתקיימו ביום שלישי, 17.12.2019.

1 בדצמבר 2019

 התנועה הקיבוצית ועדת בחירות המרכזית לתפקיד מזכ”ל התנועה לחברים שלום,   הבחירות למזכ”ל התנועה הקיבוצית יתקיימו ביום שלישי, 17.12.2019. המועמדים: ניר מאיר- קב’ שילר, ליאור שמחה- נצר סירני פעם בארבע שנים אנחנו יכולים להשפיע על הכיוונים והדגשים שאותם תוביל תנועתנו…

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה מס 15/19

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

הצעה לתקנון קרן לעזרה הדדית ולתשלומי רשת ביטחון -2019

20 בנובמבר 2019

    תקנון קרן לעזרה הדדית ולתשלומי רשת ביטחון לפי תקנות הערבות ההדדית בתקנון זה ובנספחיו לשון זכר לצרכי נוחיות בלבד, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע תקנות הערבות ההדדית משמעם- תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש ). מטרת…

Read More

הצעה לתקנון צרכים מיוחדים 2019

20 בנובמבר 2019

תקנון בעלי צרכים מיוחדים – קיבוץ משמר השרון הצעת החלטה בעניין אופן התנהלות הקיבוץ עם בעלי צרכים מיוחדים (חבר או תלוי בחבר) כללי הקיבוץ הוא קיבוץ מתחדש, שמחויב לקיים ערבות הדדית בעבור חבריו והתלויים בהם, לפחות בשיעורים הקבועים בתקנות הערבות…

Read More

פרוטוקול הנהלה פעילה מס 8- 12.11.19

נוכחים: אורית גונן, אלי ברק, כרמית בן-דור, עוז בר-יוסף, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. על הפרק: 1. עדכון בנושא חובות חברים. 2. תשלום קורס חינוך לגיל הרך לרותי ולנסי. 3. אישור תשלום קורס מנהלי קהילה- שגיא 4. חילופי מנהלים בענף האבוקדו….

Read More

לתפקיד מנהל/ת מועדון חברים ומועדון צעירים  דרוש/ה

לתפקיד מנהל/ת מועדון חברים ומועדון צעירים  דרוש/ה למשרה חלקית בשכר. דרישות התפקיד: * אחריות על השכרת המועדון לגורמי פנים וחוץ. * הכנת המועדון לפעילויות השונות. * אחריות יומיים בשבוע על “קפה בוקר” למועדון במועדון צעירים. – שמירה על הניקיון, הנראות…

Read More

95 ליסוד קיבוץ משמר השרון

הרקע בארץ ישראל לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה נכבשת ארץ ישראל ע”י אנגליה, מידי השלטון הטורקי (העותומני) בשנת 1917. ב-1922 מקבלת אנגליה מידי חבר הלאומים מנדט  (יפוי כוח) לשלוט בארץ ישראל למשך 25 שנה עד נובמבר 1947. בשנים 1924 עד…

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 11-  07/10/2019

20 באוקטובר 2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: תקנון קבוצת משמר השרון – נוסח משולב – יולי 2019

15 באוקטובר 2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More