Category Archive for "כללי"

הודעה לציבור- קורונה מס 11

31 מרץ 2020 הודעה לציבור- קורונה מס 11 עברו מעל שבועיים מאז תחילת “אירוע הקורונה”. בתקופה זו נערכנו, וממשיכים, ללמוד לחיות באורח חיים חדש של קהילה. צוות צח”י קורונה מקיים פגישות סדירות ובוחן את המצב. חשוב להפוך את העקרונות ששומרים…

Read More

הודעה לציבור- קורונה מס 10

29 במרץ 2020

29 מרץ 2020 הודעה לציבור- קורונה מס 10 ביום חמישי האחרון, קיבלנו הודעה ממשרד הבריאות, לסגור את חנות הדגים ולהכניס את הצוות שעבד בחנות לבידוד, כל זאת עקב כניסת לקוח שנמצא כחולה קורונה. אירוע זה גרם לנו להבין מה משמעות…

Read More

הודעה לציבור- קורונה מס 9

25 מרץ 2020 הודעה לציבור- קורונה מס 9 העקרון שמוסיף להנחות אותנו, הוא שמירה על בריאות הציבור בדגש על האוכלוסייה בסיכון. הנחיות משרד הבריאות מאפשרות יציאה מהבית לצרכים חיוניים ובסיסיים בלבד. האוכלוסייה המוגדרת בסיכון מתבקשת להישאר בבית. כלבו אנו פועלים…

Read More

הודעה לציבור- קורונה מס 7

22 מרץ 2020 הודעה לציבור- קורונה מס 7 נוכחים: רותי, להב, רחלי, שרה’לה, רועי, גילת, שגיא התקופה האחרונה אופיינה בלימוד הדברים, שינוי תפיסה והבנה של המצב החדש. אנו נכנסים לשגרת חיים שבה אנו צריכים להתמודד עם מציאות חדשה, שלא הכרנו…

Read More

סיכום החלטות שהתקבלו בצוות צח”י (צוות חירום וחוסן יישובי) – קורונה מס 4

17 מרץ 2020 סיכום החלטות שהתקבלו בצוות צח”י (צוות חירום וחוסן יישובי) – קורונה מס 4 נוכחים/ות: שרהל’ה גוברמן, רותי ולנסי, רחלי כהן, להב בן יעקב, שלומית גפן, גילת פאר, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. חינוך- * רוב צוותי החינוך יצא…

Read More

צוות צחי קורונה סיכום מפגש- מס. 3

15 מרץ 2020 צוות צחי קורונה סיכום מפגש- מס. 3 הצוות יתכנס ברמה יומית על מנת לדון בהתפתחות הדברים. נושאים שעלו בישיבה: חדר- אוכל * החברים מתבקשים לשטוף ידיים לפני הכניסה לחדר האוכל * חצי שעה ראשונה, 11:30-12:00 לאוכלוסייה המבוגרת….

Read More

הנהלה רחבה מס 5/20- הנהלה פעילה/ ועדת ביקורת

10 מרץ 2020 הנהלה רחבה מס 5/20 נוכחים/ות: ורד גוברמן, ילון זבטני, אמירה ינאי, רביב טלמור, יאיר בר-יוסף, יוסי ברקאי, הגר זכאי, ניר בן-שמש, רונית שירן, נגה כהן, זיו מוזר. בעלי תפקידים: יעקב קפלן-* יו”ר, רועי מרגלית- מרכז משק, שגיא…

Read More

קורנה – קהילת משמר השרון (חברים  ותושבים) מכתב מס. 2 מאת שגיא

15 מרץ 2020 קורנה – קהילת משמר השרון (חברים  ותושבים) מכתב מס. 2 מאת שגיא היום אנו ניצבים כקהילה מול אחד האתגרים הגדולים שלנו. אתגר שלא אנו שולטים בו. הדבר הוודאי ביותר הוא חוסר הוודאות. המשבר מנוהל ע”י מדינת ישראל,…

Read More

שיחת קבוצה 17.3.20 – ועדת ביקורת, היערכות לבנייה, קורונה

Read More

שיחת קבוצה 26.2.20

הצעה לתקנון צרכים מיוחדים 2019 (יש להקיש על הקישור לקריאת התקנון)  

Read More
קיבוץ משמר השרון

FREE
VIEW