Category Archive for "כללי"

דיווח ענפים חקלאיים ינואר 19

19 ביולי 2020
Read More

סקירת הענפים בימי הקורונה

19 ביולי 2020

סקירת הענפים בזמן הקורונה

Read More

מוגן: 7.5.20 משלוחנו של המרכז הכלכלי

19 ביולי 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: 13.4.20 משולחנו של הרכז הכלכלי

19 ביולי 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: אוקטובר 2017 משולחנו של המרכז הכלכלי

19 ביולי 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: יולי 2017 משולחנו של המרכז הכלכלי

19 ביולי 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: 3.17 משולחנו של מרכז המשק

19 ביולי 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: 22.12.16 משולחנו של מרכז המשק

19 ביולי 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

קורונה מס 18 -14 ליולי 2020

הודעה לציבור- קורונה מס 18 -14 ליולי 2020 מספר עדכונים חשובים עקב התפתחויות בנושא הקורונה במשמר השרון: בריכה * אין כניסת אורחי מנויים לבריכה . הבריכה פנימית בלבד!!!. * נא הקפידו לשמור על ריחוק חברתי * בכניסה לבריכה מוצב שומר-…

Read More

הודעה לציבור קורונה מס 17

הודעה לציבור- קורונה מס 17 -6 ליולי 2020 לאור המצב, ושכל יום מתגלים עוד ועוד חולי קורונה בעמק (בית יצחק, העוגן, כפר חיים, כפר הרואה ועוד), אנו מבקשים מהציבור להקפיד על ההנחיות: מפגש אסטרטגיה עקב המצב בוטלו המפגשים שהיו אמורים…

Read More