Category Archive for "כללי"

שבועות במשמר השרון 2020

31 במאי 2020

  לצפייה בטקס שבועות במשמר השרון- לחץ כאן  

Read More

היסטוריה-שכונת קדמה מאת עידו ליבנה/ארכיון

ההיסטוריה והחברים מאחורי המבנים שנהרסו עבור שכונת “קדמה”  (“שכונת אין לול ב’ “)   בית החשמליה בחודש מרץ 1948 מחליטים לקנות גנרטור לשם הספקת חשמל לבאר א’ (הבאר במרכז הקיבוץ שסיפקה מים לישוב) הגנרטור יוצב בתוך מבנה שיבנה עבורו. באפריל 1950…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: הנהלה רחבה מס 10 מיום 5.5.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: טקס מעבר יום העצמאות 72 שנה למדינת ישראל במשמר השרון

29 באפריל 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

הודעה לציבור- קורונה מס 15

21 באפריל 2020

20 אפריל 2020  הודעה לציבור- קורונה מס 15 בימים האחרונים אנו עדים להתרופפות בהקפדה על הנחיות משרד הבריאות, בקרב החברים בקיבוץ. התקהלויות על דשאים בקיבוץ, הגעה עם ילדים לכולבו, מפגשי ילדים מעבר ל-3 משפחות ועוד. בארץ כ-180 נפטרים מהקורונה, וכ-14…

Read More

הודעה לציבור- קורונה מס 14

12 באפריל 2020

12 אפריל 2020 הודעה לציבור- קורונה מס 14 כל-בו הוחלט להציב שומר בכניסה לכלבו, אשר תפקידו יהיה: מדידת חום בכניסה לוודא שהקונים עוטים מסיכות, בהנחיית משרד הבריאות וויסות התנועה- עד 4 חברים קונים בלבד מניעת כניסת ילדים לכלבו מניעת התקהלות…

Read More

​בניינים (שנהרסו) מספרים מאת יוסי ברג

12 באפריל 2020

​בניינים (שנהרסו) מספרים ההיגד “והיגדת לבנך” מקבל משנה תוקף בימי פסח אלו כפויי הקורונה, באשר לחשיבות העברת המסורת של עם, קהילה ומשפחה מדור לדור.  משקלה רב בביצור הבטחון העצמי הגאווה ועוצמת השורשים המחברים אדם למקום מגוריו וחייו. מטעם זה מצאתי…

Read More

הודעה לציבור- קורונה מס 11

31 מרץ 2020 הודעה לציבור- קורונה מס 11 עברו מעל שבועיים מאז תחילת “אירוע הקורונה”. בתקופה זו נערכנו, וממשיכים, ללמוד לחיות באורח חיים חדש של קהילה. צוות צח”י קורונה מקיים פגישות סדירות ובוחן את המצב. חשוב להפוך את העקרונות ששומרים…

Read More

הודעה לציבור- קורונה מס 10

29 במרץ 2020

29 מרץ 2020 הודעה לציבור- קורונה מס 10 ביום חמישי האחרון, קיבלנו הודעה ממשרד הבריאות, לסגור את חנות הדגים ולהכניס את הצוות שעבד בחנות לבידוד, כל זאת עקב כניסת לקוח שנמצא כחולה קורונה. אירוע זה גרם לנו להבין מה משמעות…

Read More

הודעה לציבור- קורונה מס 9

25 מרץ 2020 הודעה לציבור- קורונה מס 9 העקרון שמוסיף להנחות אותנו, הוא שמירה על בריאות הציבור בדגש על האוכלוסייה בסיכון. הנחיות משרד הבריאות מאפשרות יציאה מהבית לצרכים חיוניים ובסיסיים בלבד. האוכלוסייה המוגדרת בסיכון מתבקשת להישאר בבית. כלבו אנו פועלים…

Read More