Category Archive for "ועדת קליטה"

מידע לציבור בנושא קליטה – דיווח מוועדת קליטה

מידע לציבור בנושא קליטה – דיווח מוועדת קליטה חברי הוועדה הם: רינה ברקאי- מרכזת הוועדה, שגיא בר אילן- מנהל קהילה, נעמה ענבר, רן יקיר, עידית אושרת, נגה כהן, ולאחרונה הצטרפו אלינו החברים החדשים ליאור וקסלר, איציק יצחק. ועדת קליטה הנוכחית…

Read More

ברכה לט”ו בשבט

חברים יקרים, לפני שנה וחצי, בהיותי חבר בוועדת קליטה, אתגרנו את עצמנו בהבאת 13 משפחות לקליטה. רוצה להודות לרינה ושאר חברי ועדת קליטה על התהליך המוצלח. (רינה ברקאי, טמיר ינאי, נגה כהן, נעמה עינבר, עידית אושרת ורן יקיר).   ביום…

Read More

פרוטוקול וועדת קליטה מיום 9.12.2019

נוכחים/ות : רינה ברקאי, שגיא בר אילן, טמיר ינאי, רן יקיר, נגה כהן, נעמה ענבר, עידית אשרת. א. ליווי הנקלטים עלתה שאלה לגבי המשך ליווים על ידי ועדת קליטה לאחר קבלה לחברות. סוכם כי הנקלטים שיתקבלו וגרים בקיבוץ בתקופת ההמתנה…

Read More

פרוטוקול וועדת קליטה מיום 23.9.19

משתתפים: רינה ברקאי, שגיא בר אילן, טמיר ינאי, רן יקיר, זהר שאולי, נעמה ענבר ועידית אשרת. א. הצגת המגרשים שנבחרו על ידי המשפחות לבנייה חדשה    ס”ה התחושה היא ששלב זה עבר בטוב וחלק בזכות עבודתה והליווי המושכל שעשתה   …

Read More

דף מידע- שכונת קדמה

בניית השכונה היא אירוע גדול ומרגש, אירוע משמעותי וחשוב לבנים שלנו ולנו כקיבוץ, ואחת ההחלטות הגדולות והחשובות בחייהם. זהו תהליך עם הרבה לחצים, אמוציות, חששות, פחדים, חוסר וודאות, שמחה, סיפוק ועוד. כל אחד ואחד ומפת העולם שלו. אני מאוד שמח…

Read More

בקשה לכניסה להליך קליטה

Read More

דף הסבר לנקלטים- קיבוץ משמר השרון

Read More

כתב הצהרה והתחייבות – מועמד לקבלה חברות

                              

Read More

בקשה ליציאה לחופשה

Read More

הודעה על הפסקת חברות

Read More