Category Archive for "ועדת שיוך"

הסכם קורום בתי אב 1.8.19

הסכם חברה – קיבוץ–חברים שנערך ונחתם ב_________ ביום ____ בחודש ____________שנת 2019 בין: חברת קורום בניה ופיתוח בע”מ ח.פ. 514883495 שכתובתה ברכיה 49 חוף אשקלון 79856 (להלן: “קורום או החברה“) – מ צ ד א ח ד – לבין: משמר…

Read More

נוהל בחירת מגרשים לבנייה

Read More

עדכונים בנושא בניה ושיוך

לאור שאלות שעלו לאחרונה בנושאי בנייה ושיוך, מצרפים הסבר בנושא: מתי אפשר להתחיל לבנות?לאחרונה אישרנו באסיפת הקיבוץ את “הסדר הביניים”, אשר יאפשר לחברים שממתינים לבניה לקבל היתר בניה ולבנות את ביתם.אישור ההסדר אצל רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) מותנה באישור המתווה אליו הגיע…

Read More

10% הנחה של המנהל למשרתי מילואים

לידיעת החברים החלטת רמ”י מענקה 10% הנחה ממחיר מגרש למגורים למי שמוכר על ידי צהל כמשרת מילואים פעיל שש שנתי. הטלפון לברור זכאות הוא 6535* מספיק להזדהות עם מספר אישי. ההטבה מעניקה 10% הנחה ממחיר המגרש. מידע נוסף אפשר למצוא…

Read More