Category Archive for "הודעות מזכירות"

    מספר חברי הועד: 14 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. הנהלה פעילה:…

Read More

עדכונים חשובים על בידוד וחיסונים

עדכונים חשובים על בידוד קיצור ימי בידוד–  על פי הודעת משרד הבריאות יקוצר הבידוד ל- 10 ימים, בכפוף ל 2 בדיקות שליליות לנגיף קורונה.  הבדיקה הראשונה עם הכניסה לבידוד, והשנייה ביום ה -9 ממועד החשיפה.  חשוב לציין שהפער המינימלי בין הבדיקה…

Read More

הגדרות אחריות של בעלי התפקידים

חברים שלום, בעקבות יציאתו של צביקה לפנסיה, ביצענו הגדרות תפקיד יחד עם בעלי התפקידים בקהילה ובעסקים. המטרה לייעל את הדברים ולתת שרות טוב לחברים ולתושבים. תחילה אנו רוצים להודות לצביקה על שנים של עשיה בתחום השכרות, חצר ועוד. צביקה יחל…

Read More

פרויקט חדש של הנצחה בבית הקברות

מי מכיר את הדמות?  פרויקט חדש של הנצחה מזה זמן מה, שעולה אצל חלק מאיתנו הצורך לספר ולזכור את אלה הקבורים בבית העלמין שלנו, כדי שדמותם ופועלם לא יישכחו. בימים אלה הזדמנה לידינו אפליקציה מיוחדת במחשב ובטלפון המאפשרת לקשר תמונה…

Read More

פרוטוקול הנהלה פעילה מס’ 09/20 מיום 3.11.2020

שמות חברי ההנהלה המשתתפים בישיבה: הנהלה פעילה: כרמית בן-דור, זהר שאולי, לילה ברוג, צפי זכאי, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר. סדר היום- נושאים לישיבה: 1. חל”ת לחברי קיבוץ. 2. עדכון חובות חברים. 3. תרומה- בית הגלגלים.  …

Read More

פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 25/20 מיום 03.10.2020

פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 25/20 מיום 03.10.2020 תאריך הישיבה: 03.10.2020 מספר חברי הועד: 12 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, עופר הלפרין,…

Read More

גינה קהילתית- הצבעה בקלפי 5.11.20

גינה קהילתית גינה קהילתית בה לוקחים חלק חברי הקיבוץ יכולה, מעבר לאספקת ירקות טריים לציבור, להוות פלטפורמה נוספת לשעות הפנאי עבור מסגרות החינוך וכלל הציבור. מעבר לזאת, לגינה קהילתית יש חשובות גבוהה בחשיפת הילדים מגיל צעיר למקור האוכל ולעולם החקלאות….

Read More

תוצאות השאלון חברים במשמר השרון

ניתן לעיין בשאלון במזכירות, או בלינק המצורף, לחצו כאן, לניתוח המלא של תוצאות השאלון   תמצית תוצאות שאלון חברים – משמר השרון – נובמבר 2020 במסגרת תהליך לגיבוש תכנית אסטרטגית לקיבוץ משמר השרון, עלה צורך לזהות עמדות וצרכים של החברים….

Read More
פרוטוקולים הנהלה

הנהלה רחבה 23.20 מיום 22/10

תאריך הישיבה: 22.10.2020 ישיבה באמצעות זום מספר חברי הועד: 13 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי,…

Read More

מכרז בחירת נציג.ה למליאת המועצה

22 באוקטובר 2020

מכרז בחירת נציג.ה למליאת המועצה מליאת המועצה היא הגוף שיש לה הסמכות והיכולת לקבוע מדיניות ולאשר נושאים שהוגדרו בחוק ובהם: אישור תקציבים, חוקי עזר, תכוניות פיתוח ועוד. כל ישוב בוחר נציג/ה מטעמו למליאת המועצה. תפקיד נציג המליאה של הישוב לקדם…

Read More