Category Archive for "הודעות מזכירות"

פרוטוקול הנהלה רחבה מס. 16- בחירת מרכז משק/ תוכנית בינוי

Read More

בחירת וועדת ביקורת – מכתב לחברי קיבוץ משמר השרון 2020

3 באוגוסט 2020

‏02 אוגוסט 2020 הנדון: בחירת וועדת ביקורת – מכתב לחברי קיבוץ משמר השרון 2020 חברי משמר השרון, וועדת ביקורת הנה מוסד שאנו מחויבים שיהיה לנו מתוקף החוק. בנוסף, בעיניי, זהו גם כלי חשוב – עבור ההנהלה הפעילה וההנהלה הרחבה, וועדות…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול הנהלה פעילה 6.20 מיום 19.7.20

תאריך הישיבה: 21.7.2020 מספר חברי הנהלה: 7 שמות חברי ההנהלה המשתתפים בישיבה: הנהלה פעילה: צפי זכאי, ליליה ברוג, אלי ברק, כרמית בן-דור, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר. סדר היום: פרידה מהנהלה פעילה. תודה רבה לחברי ההנהלה היוצאת:…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול הנהלה רחבה 19.7.20

תאריך הישיבה: 19.7.2020 מספר חברי הועד: 14 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: באמצעות אפליקציית זום הנהלה רחבה: יאיר בר-יוסף, הגר זכאי, אמירה ינאי, ניר בן שמש, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, רועי מרגלית, נגה כהן, רביב טלמור, זיו מוזר,…

Read More

קורונה מס 18 -14 ליולי 2020

הודעה לציבור- קורונה מס 18 -14 ליולי 2020 מספר עדכונים חשובים עקב התפתחויות בנושא הקורונה במשמר השרון: בריכה * אין כניסת אורחי מנויים לבריכה . הבריכה פנימית בלבד!!!. * נא הקפידו לשמור על ריחוק חברתי * בכניסה לבריכה מוצב שומר-…

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 14.20 מיום 12/7 – בחירת נציגי ציבור להנהלה פעילה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 13.20 מיום 5.7.2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

הודעה לציבור קורונה מס 17

הודעה לציבור- קורונה מס 17 -6 ליולי 2020 לאור המצב, ושכל יום מתגלים עוד ועוד חולי קורונה בעמק (בית יצחק, העוגן, כפר חיים, כפר הרואה ועוד), אנו מבקשים מהציבור להקפיד על ההנחיות: מפגש אסטרטגיה עקב המצב בוטלו המפגשים שהיו אמורים…

Read More

מוגן: דף מידע-יוני 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה מס 3- 8/6/20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More