Category Archive for "הודעות מזכירות"

“אהבה בימי הקורונה”

“אהבה בימי קורונה”  ביום ראשון, מערכת הגיל הרך חוזרת לעבודה רגילה. מערכת החינוך החברתי תעבוד במתכונת של מענה קהילתי, כפי שעבדנו לפני הסגר. המענה הקהילתי מותנה בהתנדבות ההורים על מנת לצאת לדרך.. רוצה לנצל במה זו להודות לרותי ורחלי, על…

Read More

תהליך אסטרטגי- שלב 2 הצגת תמונת מצב

תהליך אסטרטגי- שלב 2 הצגת תמונת מצב עד כה עסקנו בהכנות לתהליך האסטרטגי וגיבוש המתווה. כרגע אנו בשלב הראשוני של התהליך האסטרטגי- הצגת תמונת מצב. המטרה של שלב זה היא לנתח ולהציג לחברים את תמונת המצב הקיימת בקיבוץ. לראות בכל…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול ישיבה הנהלה רחבה ופעילה מיום 6.10.20

תאריך הישיבה: 6.10.2020 ישיבה באמצעות זום מספר חברי הועד: 12 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי,…

Read More

מידע לציבור- קורונה מס 21 -2.10.20

5 באוקטובר 2020

הודעה לציבור- קורונה מס 21 -2.10.20 בתחילת דברים – מצב קורונה במשמר השרון נכון להיום ישנם שני ילדים חולים מאומתים ו-19 מבודדים (יחיד / בית אב) שקיבלנו דיווח על כניסתם לבידוד (תשעה יוצאים מבידוד היום ומחר) עדכון לציבור –  אחראית…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 20.20- מיום 22.9.2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול הנהלה פעילה מיום 18.8.20

תאריך הישיבה: 18.08.2020 מספר חברי הנהלה: 8 הנהלה פעילה: ליליה ברוג, זהר שאולי, צפי זכאי, כרמית בן דור, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר. סדר היום: חובות חברים. סעיף מס’ 1:  חובות חברים. 1.1 הוצג הנוהל לטיפול בחובות…

Read More

דפי מידע 20.8.20

20 באוגוסט 2020

בדף מידע זה, בחרתי להתמקד במספר נושאים אשר קשורים לאורחות החיים בקיבוץ. * מספר מילים בעקבות שיחת הקבוצה שהתקיימה אתמול * מידע על הפעילויות השונות בקיבוץ, ומי בעל התפקיד המטפל בנושא, על מנת שתדעו למי לפנות בעת הצורך – מומלץ…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 18.20 מיום 16.8.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס 17.20 מיום 11.8

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה 7.20 מיום 10.8.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More