Category Archive for "פרוטוקולים"

    מספר חברי הועד: 14 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. הנהלה פעילה:…

Read More

פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 26.20 מיום 08.12.2020

מספר חברי הועד: 14 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, יאיר בר יוסף, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, רועי מרגלית, שגיא…

Read More

דף מידע- נובמבר 2020

————————————————————————— תהליך אסטרטגי ————————————————————————— בשלב זה עובדים 3 צוותים על התהליך, הצוותים כרגע מנתחים את תמונת המצב הקיימת בקיבוץ ומה הן ההשלכות של הדברים, נקודות תורפה, מה הן האפשריות השונות. בסוף שלב זה יוצגו הדברים בפני הציבור, על מנת לכוון…

Read More

פרוטוקול הנהלה פעילה מס’ 09/20 מיום 3.11.2020

שמות חברי ההנהלה המשתתפים בישיבה: הנהלה פעילה: כרמית בן-דור, זהר שאולי, לילה ברוג, צפי זכאי, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר. סדר היום- נושאים לישיבה: 1. חל”ת לחברי קיבוץ. 2. עדכון חובות חברים. 3. תרומה- בית הגלגלים.  …

Read More

פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 25/20 מיום 03.10.2020

פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 25/20 מיום 03.10.2020 תאריך הישיבה: 03.10.2020 מספר חברי הועד: 12 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, עופר הלפרין,…

Read More

תוצאות השאלון חברים במשמר השרון

ניתן לעיין בשאלון במזכירות, או בלינק המצורף, לחצו כאן, לניתוח המלא של תוצאות השאלון   תמצית תוצאות שאלון חברים – משמר השרון – נובמבר 2020 במסגרת תהליך לגיבוש תכנית אסטרטגית לקיבוץ משמר השרון, עלה צורך לזהות עמדות וצרכים של החברים….

Read More
פרוטוקולים הנהלה

הנהלה רחבה 23.20 מיום 22/10

תאריך הישיבה: 22.10.2020 ישיבה באמצעות זום מספר חברי הועד: 13 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי,…

Read More

אירוח קבוצות במבני האולפן

מאז פרוץ הקורונה לחיינו הלכה והצטמצמה קבוצת המתנדבים שגרו במבנה המערבי, כשמנגד אין כניסת מתנדבים חדשים עקב סגירת נתב”ג למי שאינם ישראלים. עקב מחסור מתנדבים, חסרות ידיים עובדות בענפי הקיבוץ. עד כה דחינו את כולם (לפעמים ברגע האחרון) בשל החלטה…

Read More

תהליך אסטרטגי- שלב 2 הצגת תמונת מצב

תהליך אסטרטגי- שלב 2 הצגת תמונת מצב עד כה עסקנו בהכנות לתהליך האסטרטגי וגיבוש המתווה. כרגע אנו בשלב הראשוני של התהליך האסטרטגי- הצגת תמונת מצב. המטרה של שלב זה היא לנתח ולהציג לחברים את תמונת המצב הקיימת בקיבוץ. לראות בכל…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול ישיבה הנהלה רחבה ופעילה מיום 6.10.20

תאריך הישיבה: 6.10.2020 ישיבה באמצעות זום מספר חברי הועד: 12 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי,…

Read More