Category Archive for "פרוטוקולים"

אירוח קבוצות במבני האולפן

מאז פרוץ הקורונה לחיינו הלכה והצטמצמה קבוצת המתנדבים שגרו במבנה המערבי, כשמנגד אין כניסת מתנדבים חדשים עקב סגירת נתב”ג למי שאינם ישראלים. עקב מחסור מתנדבים, חסרות ידיים עובדות בענפי הקיבוץ. עד כה דחינו את כולם (לפעמים ברגע האחרון) בשל החלטה…

Read More

תהליך אסטרטגי- שלב 2 הצגת תמונת מצב

תהליך אסטרטגי- שלב 2 הצגת תמונת מצב עד כה עסקנו בהכנות לתהליך האסטרטגי וגיבוש המתווה. כרגע אנו בשלב הראשוני של התהליך האסטרטגי- הצגת תמונת מצב. המטרה של שלב זה היא לנתח ולהציג לחברים את תמונת המצב הקיימת בקיבוץ. לראות בכל…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול ישיבה הנהלה רחבה ופעילה מיום 6.10.20

תאריך הישיבה: 6.10.2020 ישיבה באמצעות זום מספר חברי הועד: 12 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי,…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 20.20- מיום 22.9.2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

פרוטוקול הנהלה רחבה מיום 01/09/2020

תאריך הישיבה: 1.09.2020 מספר חברי הועד: 11 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, שגיא בר-אילן. מוזמן: יעקב קפלן-…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול הנהלה פעילה מיום 18.8.20

תאריך הישיבה: 18.08.2020 מספר חברי הנהלה: 8 הנהלה פעילה: ליליה ברוג, זהר שאולי, צפי זכאי, כרמית בן דור, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר. סדר היום: חובות חברים. סעיף מס’ 1:  חובות חברים. 1.1 הוצג הנוהל לטיפול בחובות…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 18.20 מיום 16.8.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס 17.20 מיום 11.8

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה 7.20 מיום 10.8.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס. 16- בחירת מרכז משק/ תוכנית בינוי

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More