Category Archive for "פרוטוקולים"

פרוטוקול הנהלה רחבה מס. 16- בחירת מרכז משק/ תוכנית בינוי

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול הנהלה פעילה 6.20 מיום 19.7.20

תאריך הישיבה: 21.7.2020 מספר חברי הנהלה: 7 שמות חברי ההנהלה המשתתפים בישיבה: הנהלה פעילה: צפי זכאי, ליליה ברוג, אלי ברק, כרמית בן-דור, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר. סדר היום: פרידה מהנהלה פעילה. תודה רבה לחברי ההנהלה היוצאת:…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול הנהלה רחבה 19.7.20

תאריך הישיבה: 19.7.2020 מספר חברי הועד: 14 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: באמצעות אפליקציית זום הנהלה רחבה: יאיר בר-יוסף, הגר זכאי, אמירה ינאי, ניר בן שמש, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, רועי מרגלית, נגה כהן, רביב טלמור, זיו מוזר,…

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 14.20 מיום 12/7 – בחירת נציגי ציבור להנהלה פעילה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 13.20 מיום 5.7.2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: דף מידע-יוני 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה מס 3- 8/6/20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: הנהלה רחבה מס 12- 25/5/2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: הנהלה רחבה מס 11- 18/5/2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: הנהלה רחבה מס 10 מיום 5.5.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More