Category Archive for "פרוטוקולים"

פרוטוקול הנהלה רחבה מיום 01/09/2020

תאריך הישיבה: 1.09.2020 מספר חברי הועד: 11 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, שגיא בר-אילן. מוזמן: יעקב קפלן-…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול הנהלה פעילה מיום 18.8.20

תאריך הישיבה: 18.08.2020 מספר חברי הנהלה: 8 הנהלה פעילה: ליליה ברוג, זהר שאולי, צפי זכאי, כרמית בן דור, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר. סדר היום: חובות חברים. סעיף מס’ 1:  חובות חברים. 1.1 הוצג הנוהל לטיפול בחובות…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 18.20 מיום 16.8.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס 17.20 מיום 11.8

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה 7.20 מיום 10.8.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס. 16- בחירת מרכז משק/ תוכנית בינוי

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה 6.20 מיום 19.7.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 19.7.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 14.20 מיום 12/7 – בחירת נציגי ציבור להנהלה פעילה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 13.20 מיום 5.7.2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More