Category Archive for "פרוטוקולים"

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 11-  07/10/2019

20 באוקטובר 2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה מס 6- 08/10/2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 24/09/2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

פרוטוקול שיחה – קלפי בחירת הנהלה רחבה 10-12/9/19

15 בספטמבר 2019
Read More

מוגן: פרוטוקול של החלטה בכתב של ועד האוגדה מס 9/19

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

פרוטוקול הנהלה רחבה 13/08/2019

13 אוגוסט 2019 הנהלה רחבה: גיא שמואלי, יאיר בר יוסף, יובל גפן, יואב יקיר, עילי טנא, מוטי פאר, אמירה ינאי, ניר בן- שמש, יואב יקיר, רחל ברק, איציק מוזר, שגיא בר-אילן. הנהלה פעילה: אורית גונן, אביב הכסטר מוזמנים: רינה ברקאי,…

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה מס’ 4 מיום 15.7.19

21 ביולי 2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

סיכום ביקור מטה המועצה במשמר השרון

ב 10 ליולי התקיים מפגש של מטה המועצה במשמר השרון. במפגש עלו מספר סוגיות בעבודה של הקיבוץ מול המועצה.

Read More

מוגן: אסיפת קיבוץ מס. 4- 24/06/2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

אסיפת קיבוץ 2- 18.6.19

נושאים לדיון
1. עידכונים
2. מערך עזרה הדדית
3. תנועת בני המושבים- תאיור המשבר

Read More
קיבוץ משמר השרון

FREE
VIEW