פרוטוקול מנהלת חינוך 5.8.19

נוכחים: רחלי כהן, סיגל אלון, גליה זבטני, שחר בנג’ו , דרור זכאי

תהליך בחירת תנועת נוער

 • 5/8 – בניית מתווה התהליך והכנת השאלות לתנועות
 • 20/9 מרתון תנועות נוער – הצגת התנועות בפני מנהלת חינוך
 • נובמבר – מעגלי שיח, ערב קיבוצי
 • דצמבר – ישיבת מנהלת:
 • החלטה על שתי התנועות שיעלו להצבעה
 • המלצה של מנהלת החינוך לציבור על התנועה שתיכנס לקיבוץ
 • ינואר – שיחת קבוצה להכריע

חלוקת תאומים עם התנועות:

 • צופים, תנועה חדשה – דרור
 • איחוד חקלאי – שחר
 • הנוער העובד – הילה
 • השומר הצעיר – רחלי
 • התנועות יקבלו מראש את השאלות על מנת להתכונן

שאלות לתנועות:

 1. מסגור – משך השיחה 40 דק’ בדיוק.
 2. הצגת התנועה: היסטוריה, מבנה ארגוני, ערכים מובלים, קשר להתיישבות העובדת.
 3. באילו ישובים פועלת במועצה?
 4. איך נראה קשר ישוב-תנועה-מועצה?
 5. מתווה מול ישוב קטן ובודד במועצה: גיבוי מדריכים, הרשמות, ביטולים, התנהלות.
 6. דרישות סף מאיתנו: ימי פעילות, מבנים, מדריך.
 7. גרעינר, ש”ש – מה יש בתנועה? גם אופק התפתחות לתיכוניסטים וגם מענה הדרכתי, מה הזמינות שלו לישוב, כמה משימות תנועתיות יש לו?
 8. אילו משאבים התנועה נותנת מבחינת גיבוי הדרכה?
 9. איך נראה גרף פעילות שנתי: ימי פעילות בשבוע, פעילות בחופשים, מפעלים עיקריים.
 10. האם ישנן משימות תנועתיות לרכז היישובי?
 11. חניכה של רכז חדש, השתלמויות, ליווי מקצועי.
 12. תשלומי הורים לתנועה?
print
קיבוץ משמר השרון

FREE
VIEW