פרוטוקול הנהלה רחבה 13/08/2019

13 אוגוסט 2019

הנהלה רחבה: גיא שמואלי, יאיר בר יוסף, יובל גפן, יואב יקיר, עילי טנא, מוטי פאר, אמירה ינאי, ניר בן- שמש, יואב יקיר, רחל ברק, איציק מוזר, שגיא בר-אילן.

הנהלה פעילה: אורית גונן, אביב הכסטר
מוזמנים: רינה ברקאי, רוני ענבר, עופר גורן, דפנה אלון, רמי אלון.

על הפרק:

1. כניסה למועמדות נקלטים (בנים שגרים בקיבוץ)
2. משכון הבתים- המשך תהליך
3. סבסוד החינוך מעונות ובלתי פורמלי לבנים
4. עדכונים בנושא חינוך גיל הרך

1. כניסה למועמדות נקלטים.

ועדת קליטה נציגי הנקלטים, אשר גרים בקיבוץ, העלו מספר נושאים בפגישה:
* בקשה להתקבל לחברות כאשר יינתנו 40% מהתשלום על הבית שייבנו.
   לאחר שיועבר התשלום, לא רואים שום סיבה למעמד שונה מהחברים בפועל שנמצאים לפני
   בנייה בשכונה החדשה.
* רואים פה את ביתם ורוצים להרגיש חלק מהקיבוץ.
* חלקם חיים בקיבוץ שנים רבות, וממתינים להיקלט בקיבוץ.
* העלויות הכספיות של החינוך ושכר הדירה מאוד גבוהות.

קבלה לחברות
אנו מודעים היטב למצב שבו הנקלטים נמצאים, ורצונם הגדול להתקבל לקיבוץ.
לקבלת חבר לקיבוץ יש המון משמעויות חברתיות, כלכליות ומשפטיות ואנו לא מעוניינים כקיבוץ למצוא את עצמנו בסיטואציות לא נעימות של ביטול חברות וכד’.

הנקלטים יוכלו להתקבל לחברות רק לאחר שיתקיימו התנאים הבאים:
– היתר תשתיות מהמועצה- אנו בשלבים מאוד מתקדמים מול המועצה ומקווים לקבל את ההיתר בקרוב. כמובן חשוב לציין שאנו תלויים בגורמים כגון: תנועה וכיבוי אש.
– הבאת תשלום של 40% מערך הדגם שבחרו לבנות ואישור משכנתא. על מנת שיציגו יכולת כלכלית לבנות את ביתם.
המלצת ההנהלה הפעילה לקיים את שני התנאים ולאחר מכן קבלה לחברות, ולא לשנות את התהליך הקיים.

קבלה למועמדות לבנים שגרים בקיבוץ
ההנהלה רואה באירוע הפקדת 40% מסכום הבית אירוע משמעותי שמסמן שהנקלט בתוך התהליך ויכולת לבנות את ביתו.
הנקלטים עברו בדיקת השתכרות ע”י חברת טנא ועמדו בדרישות.
היתר תשתיות מול המועצה- ניראה לקראת סיום, אך משאיר את הנקלטים תלויים בגורם חיצוני.
מועמדות- נתון להחלטות הקיבוץ אם לקיים תהליך מועמדות או לא.

החלטת ההנהלה הרחבה- לאחר הפקדת 40% מערך הבית, כניסה למועמדות. מועמדים אשר מכל סיבה שהיא לא יעמדו בתנאים ובדרישות , יסיימו את מועמדותם ולא ימשיכו לקבלה לחברות.
הצבעה: בעד 11, נמנע 1.

2. משכון בתי החברים
כל חברי משמר השרון חתמו על טפסי משכון כחלק מתהליך השיוך.
עלות המשכון כ-200 ₪, תבוצע ע”י ברית פיקוח.
החלטת ההנהלה להמשיך בתהליך, כ-170 בתי אב.

3. סבסוד החינוך מעונות ובלתי פורמלי לבנים.
כחלק מהקיטון המשמעותי בתקציב הקהילה, כ-2.5 מיליון, הושתו עלויות רבות על חברי הקיבוץ: הורדת סבסוד בחינוך, שכר דירה, רכב, מכבסה, אגרת קהילה ועוד.
לאור המצב החדש הוחלט בתקציב 2019 לבטל את הסבסוד של 20% שהיה לבנים, שוכרי דירה בקיבוץ.

המלצת ההנהלה הפעילה מישיבה קודמת לאשר 15% סבסוד בגנים (ולא לקשור את הנושא לבנייה בקיבוץ).
הוחלט פה אחד לאשר 15% סבסוד חינוך מעונות ופורמלי לבנים שילדיהם מתחנכים במשמר השרון

4. עדכונים בנושא חינוך גיל הרך.
בהנהלה הפעילה הוצגו נתונים כלכלים של המעונות וחיפוש פתרונות להתייעלות.
המחירים הגבוהים של תשלומי ההורים, פוגעים ברישום ילדי חוץ לגנים.
חשוב לציין שכל השינויים וחיפוש דרכי התייעלות, מתרכזים בנושא הכלכלי ולא הפדגוגי.
חינוך הגיל הרך, אחד מהעוגנים של הקיבוץ, ואין כוונה לפגוע בו.

רשם: שגיא בר-אילן, מזכיר.

print
קיבוץ משמר השרון

FREE
VIEW