פרוטוקול הנהלה פעילה מס 7- 28.10.19

על הפרק:
1. טיפול בנושא חובות חברים.
3. תשלום על שמירת מקום בבית תינוקות, לתינוקות של חברי קיבוץ- דיוק של ההחלטה
4. עדכון מנהלת גיל הרך.
5. פרסום משרה אחראי מועדון

1. חובות חברים-
הוצגו חובות החברים בפני חברי ההנהלה.
ההנהלה רואה בחומרה את הנושא. הוחלט לעדכן ולעשות התאמות בנוהל טיפול בחובות בהנהלה הרחבה ולהביאו לאישור מחודש באסיפה על מנת להפעילו על בעלי החוב.

 1. תשלום על שמירת מקום בבית תינוקות, לתינוקות של חברי קיבוץ.
  משמר השרון שומרת עד חצי שנה מקום למשפחה בבית התינוקות.
  היום חופשת הלידה הינה לשלושה חודשים.
  מחד, הקיבוץ מאפשר שמירת מקום עד חצי שנה, מתוך הבנה לרגישות של היולדת, ומאידך מחויבת ההנהלה לתת את הדעת על ניהול ותכנון נכון של המערכת.

  הוחלט שלאחר הלידה תתקיים ישיבה עם אוסנת שטיינברג, מנהלת הבית תינוקות, ושרהל’ה עם המשפחה ע”מ לתאם מועד להכנסת התינוק/ת (מתקיים כיום).
  * במידה והמשפחה רוצה שמירת מקום מעבר לחצי שנה- תשלום של 1,000 ₪ לחודש.
  * במידה ונקבע מועד מראש, כל חריגה מעבר, תשלום של 1,000 ₪ על מנת לשמור מקום.
  * שמירה עד חודשיים בלבד מהמועד שנקבע להכנסת התינוק/ת. בכל מקרה לא תהיה שמירת מקום מעבר ל-8 חודשים !!!

 2. עדכון מנהלת גיל הרך
  הצוות שהנהלה פעילה בחרה לאיתור מנהלת לגיל הרך: רונית פלוטניק, איילת וולובסקי- מש”א, דרור זכאי ושגיא בר-אילן, ממליצים על רותי ולנסי לתפקיד.
  התהליך והמלצת הוועדה קיבלו את אישור ההנהלה הרחבה – יפורט בפרוטוקול ההנהלה הרחבה.
 3. פרסום משרה אחראי מועדון.
  ייצא פרסום מסודר למשרה חלקית לניהול המועדון לחבר+ מועדון צעירים וקפה בוקר של מועדון 60+.

 

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print