פרוטוקול הנהלה פעילה מס 8- 12.11.19

נוכחים: אורית גונן, אלי ברק, כרמית בן-דור, עוז בר-יוסף, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.


על הפרק:
1. עדכון בנושא חובות חברים.
2. תשלום קורס חינוך לגיל הרך לרותי ולנסי.
3. אישור תשלום קורס מנהלי קהילה- שגיא
4. חילופי מנהלים בענף האבוקדו.

1. חובות חברים
   עדכון תמונת מצב על פגישות שבוצעו עם חברים. עבודה מסודרת בהתאם לנוהל.

2. תשלום קורס חינוך לגיל הרך לרותי ולנסי
    אושר לרותי יציאה לקורס “החינוך בילדות המוקדמת” כחלק מכניסה לתפקיד.

    לימודי תעודה “ניהול מערכות גיל הרך” יידון בהמשך בהנהלה פעילה, לאחר תקופת
    העסקה.

3. אישור תשלום קורס מנהלי קהילה- שגיא.
    אישור קורס מנהלי קהילה לשגיא.

4. עדכון חפיפה ענף האבוקדו.
    חפיפה בין אור לשלמה – החפיפה תתבצע במשך חצי שנה, עד תאריך 31/04/2020
    (עד סיום הקטיף).

 

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print
קיבוץ משמר השרון

FREE
VIEW