פרוטוקול הנהלה פעילה מס 2- 27/2/20

27 לפברואר 2020

פרוטוקול הנהלה פעילה מס 2- 27/2/20

נוכחים: אורית גונן, כרמית בן-דור, עוז בר-יוסף, אלי ברק, אביב הכסטר, שגיא בר-אילן.
מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר.

על הפרק:
1.
חובות חברים
2. קרן השתלמות לעובדי פנים
3. עדכון בנושא בנייה.

1. חובות חברים.

במסגרת מעקב שוטף על חובות חברים לקיבוץ, נמצא כי ישנן משפחות שהצליחו להקטין חובותיהם לקיבוץ, אך גם אחרות, שממשיכות לצבור חובו גדול.
משפחות אלו יקבלו זימון להנהלה הפעילה הבאה ע”מ לבדוק איך לסגור את חובם.

2. קרן השתלמות לעובדי פנים
על פי החלטת הנהלה רחבה 03/17 מיום 16.05.2017 “הוחלט על חיסכון בקרנות השתלמות לחברים העובדים בקיבוץ ובאגודות השייכות לו”.
2.1 מטרת מתן קרן ההשתלמות לעובדי פנים, הייתה להשוות תנאים לעובדי חוץ
העובדים במשרה מלאה/ מעל 50%.
2.2 המטרה למסד את הדברים.
2.3 אין כוונה לפגוע בחברים אשר קבלו בעבר.
2.4 ההנהלה הפעילה מבקשת מההנהלה הרחבה, לאשרר את ההחלטה שרק מעל
שכר חודשי של 4,000 תינתן קרן השתלמות לעובדי פנים.

3. עדכון בנושא בנייה.
  3.1. הקבלן הנבחר לתשתיות השכונה החדשה- אחים ברוד.
3.2. ברביעי הקרוב תתקיים פגישה עם מנהלי התשתיות והתכנון בקיבוץ,
חברת קורום, המפקח ואחים ברוד להתכונן לעלייה על הקרקע.

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print