הנהלה רחבה מס 5/20- הנהלה פעילה/ ועדת ביקורת

10 מרץ 2020

הנהלה רחבה מס 5/20

נוכחים/ות: ורד גוברמן, ילון זבטני, אמירה ינאי, רביב טלמור, יאיר בר-יוסף, יוסי ברקאי, הגר זכאי, ניר בן-שמש, רונית שירן, נגה כהן, זיו מוזר.
בעלי תפקידים: יעקב קפלן-* יו”ר, רועי מרגלית- מרכז משק, שגיא בר-אילן- מנהל קהילה.

נושאים על הפרק:
1. עדכונים.
2. ועדת ביקורת
3. בחירת הנהלה פעילה
4. קרן השתלמות לעובדי פנים

 1. עדכונים:
  1.1 החלפת ציפי סודית במטבח- רועי פתח מכרז לתפקיד.
  מוקם צוות איתור אשר ילווה את תהליך הבחירה.
  1.2 השקעות הכספים של הקיבוץ- כרמית ורועי מכרו את כל ההשקעות של הקיבוץ ונמנעו
  הפסדים גדולים. הכספים הושקעו בפיקדונות עם תשואה טובה בבנק.
  2.3 אושר צירוף כרמית בן-דור לצוות בטחון סוציאלי מתוקף תפקידה.
 2. ועדת ביקורת-
  2.1 נעשה פרסום לציבור.
  2.2 תפקיד הועדת בשנת העבודה 2020
  – בניית נוהלי עבודה ותהליכים.
  – מעבר על נושאים שבוקרו בעבר.
        – הכנת נושא לביקורת.
       – בחירת מבקר חיצוני.

  2.3 המלצת ההנהלה הרחבה:  יו”ר- רביב טלמור, יאיר ימין, רוני טנא.
  2.4 רביב טלמור יסיים את תפקידו בהנהלה הרחבה, ובמקומו יכנס עופר הלפרין.

  הוועדה מאושרת ע”י האסיפה בלבד, יובא לדיון באסיפה הקרובה

 3. בחירת הנהלה פעילה-
  3.1 הוקם צוות לאיתור ואפיון תהליך בחירת הנהלה פעילה:

  הצוות כולל: אמירה ינאי, הגר זכאי, רועי מרגלית ושגיא בר-אילן.

  3.2 תפקידי ההנהלה הפעילה:
  מקור הסמכות: הנהלה רחבה

  תפקידים
  * לנהל באופן שוטף את כל מערכות הקיבוץ השונות.
  * להוציא לפועל את כל ההחלטות של שיחת הקיבוץ ושל ההנהלה הרחבה.

תחומי אחריות  וסמכויות

 • הכנת תוכנית עסקית לכלל הקיבוץ (עסקים וקהילה).
 • סיוע למנהלי הפעילויות בהכנת התוכניות העסקיות שלהם .
 • בקרה על ביצוע התקציב.
 • טיפול בנושאי פרט וחברה כולל בשאלות של עבודה ופרנסה
 • החלטה על חלוקת הכלליות.
 • העברת מידע שוטף להנהלה הרחבה על ביצוע התוכניות.
 • ניהול הפעילות הפיננסית של הקיבוץ.
 • צוות חובות.

הרכב ההנהלה הפעילה

 • 1   מנהל קהילה והוא גם יו”ר ההנהלה הפעילה
 • 1   מנהל כלכלי
 • 1   מנהל פיננסי (תפקיד מקצועי)
 • 4    נציגי ציבור
               7   סה”כ

 

יו”ר ההנהלה הרחבה יוזמן לדיונים ללא זכות הצבעה

 אורך הקדנציה : 3 שנים

אופן התהליך:
שלב א- פרסום לציבור והגשת מועמדות של החברים.
שלב ב’- הצוות ייבחר 6-10 חברים מועמדים שמתאימים.
שלב ג’- בחירת ההנהלה רחבה 4 חברים ברוב קולות.

התניות:
– לפחות אישה אחת.
– לפחות מבוגר/ת אחד/ת.
– מבקשים זמינות לפגישות בשעות הבוקר/ היום.
– לא חבר הנהלה רחבה.

הציבור מוזמן להגיש מועמדות לתפקיד, דרך אחד מחברי צוות האיתור.

 1. קרן השתלמות לעובדי פנים
  על פי החלטת הנהלה רחבה 03/17 מיום 16.05.2017 “הוחלט על חיסכון בקרנות השתלמות לחברים העובדים בקיבוץ ובאגודות השייכות לו”.

  ההנהלה הרחבה קיימה דיון האם לתת לכל חברי הקיבוץ שעובדים/ האם להגביל את מתן הקרן השתלמות ב-% משרה.

הוחלט שלישיבה הבאה יובאו נתונים כספיים, על מנת שיהיה ניתן לקבל החלטה.

 

רשם: שגיא בר-אילן

print