מוגן: הנהלה רחבה מס. 9- שכר פעילויות שנסגרו ותכנון אסטרטגית הקיבוץ

print