פרוטוקול הנהלה רחבה 19.7.20


תאריך הישיבה: 19.7.2020

מספר חברי הועד: 14

שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: באמצעות אפליקציית זום
הנהלה רחבה: יאיר בר-יוסף, הגר זכאי, אמירה ינאי, ניר בן שמש, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, רועי מרגלית, נגה כהן, רביב טלמור, זיו מוזר, ילון זבטני, יוסי ברקאי,
שגיא בר-אילן.
מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר, גלעד לוי- אסטרטגיה.

סדר היום:

 1. דיון אסטרטגיה- הכנת שאלון לציבור.
 2. חינוך חברתי כיתות ה’-ו’- עדכון רחלי.
 3. סעיף מס’ 1: דיון אסטרטגיה- הכנת שאלון לציבור.
  הכנת שאלון אסטרטגי לציבור.
  מטרת השאלון להבין באילו נושאים חשוב שנטפל מבחינה אסטרטגית.
  ייצא הסבר מסודר לציבור בהמשך, כולל ליווי של חברי ההנהלה הרחבה.
 4. סעיף מס’ 2: חינוך חברתי כיתות ה’-ו’- עדכון רחלי.
  לאור ההחמרה וההוראות של המדינה בדבר סגירת  הפעילות “הבלתי פורמלית”
  לכיתות ה’-יב’.
  אנחנו כקהילה נותנים  “מענה קהילתי”  ולא פעילות בלתי פורמלית.
  שומרים על כללי ההתקהלות, התו הסגול ובריאות הציבור. (שטיפת ידיים, מסכות
  במרחב ציבורי, התקהלות).
  הנעורים ממשיכים לפעול תוך הקפדה יתרה על היגיינה, שהות של לא יותר מ 10
  נערים/ות בתוך המבנה, ועד 20 בפעילויות חוץ.

 

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print