מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה 6.20 מיום 19.7.20

print