פרוטוקול הנהלה פעילה 6.20 מיום 19.7.20


תאריך הישיבה: 21.7.2020

מספר חברי הנהלה: 7

שמות חברי ההנהלה המשתתפים בישיבה:
הנהלה פעילה: צפי זכאי, ליליה ברוג, אלי ברק, כרמית בן-דור, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.
מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר.

סדר היום:

פרידה מהנהלה פעילה.
תודה רבה לחברי ההנהלה היוצאת: אביב הכסטר, עוז בר-יוסף, אורית גונן ואלי ברק.

 1. תפקיד ההנהלה הפעילה.
 2. קירוי סולרי של מגרש הכדורסל.
 3. סקירה כללית של הענפים העסקיים- רועי מרגלית.
 4. תפקידי ההנהלה הפעילה.
  – הוצג מבנה ההנהלות בקיבוץ.
  – הוצגו תפקידי ההנהלה הפעילה.
  חובות חברים– יטופל בצורה עקבית בהנהלה החדשה.
 5. קירוי סולרי של מגרש הכדורסל.
  קיריו מגרש הכדורסל מאפשר לציבור להתאמן בצל, ימי גשם. בנוסף נותן “סככה”
  לפעילויות קהילתיות שונות של הקיבוץ בחוץ.
  הוצגה תוכנית עסקית לקירוי מגרש הכדורסל באמצעות השותפות משמר השרון- דור אל.
  השקעה ראשונית של השותפות -225K ₪, עלות כוללת- 1,126K ₪ – בפועל המודל מחזיר את
  ההשקעה של השותפות תוך 12 שנים, לאחר מכן הכנסה שנתית של כ-40 K ₪ לשנה
  לקהילה. קיים מודל נוסף של בניית הקירוי ללא השתתפות הקיבוץ,
  בחרנו להיות שותפים בחשמל הסולרי (בפרויקט). את הפרויקט תבצע השותפות.

הקמת הגג, אינו משיקולים כלכלים אלא משיקולים של צורכי הקהילה.
נראות הגג חשובה ולכן יפורסם לציבור לטובת קבלת חוות דעת מהציבור.

 1. סקירה כללית של הענפים העסקיים- רועי מרגלית.
  רועי סקר בקצרה את ענפי הקיבוץ העסקיים.
  נתונים כספיים יוצגו בסיכום חציון 2020.

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print