מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס. 16- בחירת מרכז משק/ תוכנית בינוי

print