מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה 7.20 מיום 10.8.20

print