מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס 17.20 מיום 11.8

print