מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 18.20 מיום 16.8.20

print