פרוטוקול הנהלה פעילה מיום 18.8.20

תאריך הישיבה: 18.08.2020

מספר חברי הנהלה: 8

הנהלה פעילה: ליליה ברוג, זהר שאולי, צפי זכאי, כרמית בן דור, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.
מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר.

סדר היום:

  1. חובות חברים.

סעיף מס’ 1:  חובות חברים.
1.1 הוצג הנוהל לטיפול בחובות חברים.
1.2 הוצגה רשימת בעלי חוב לקיבוץ, והסבר קצר על מה נעשה עד כה.
1.3 הוחלט להקים צוות מתוך ההנהלה שתפקידו יהיה, טיפול בחובות:
ליליה ברוג, יעקב קפלן, שגיא בר-אילן.
1.4 הוחלט לזמן את כל בעלי החוב לפגישה עם הצוות על מנת לעשות הסדרים לסגירת החוב.
1.5 הוחלט לטפל בנושא החובות בצורה קצת שונה- משפחות שבחוב קבוע ישלמו שירותים
בקיבוץ מראש, על מנת לא ליצור חוב.
1.6 לאחר הפגישות עם הצוות- תתקיים ישיבת הנהלה על מנת לקבל תמונת מצב.

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print