פרוטוקול הנהלה רחבה מיום 01/09/2020


תאריך הישיבה: 1.09.2020

מספר חברי הועד: 11

שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה:
הנהלה רחבה: ניר בן שמש, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, שגיא בר-אילן.
מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר, איילת וולוסקי- מש”א, טל שחם יציב- מנהלת חינוך חברתי,
             אדוה בר – אחראית חתולים, ניצר בר.

סדר היום:

 1. בחירת מנהלת חינוך חברת- טל שחם יציב.
 2. טיפול תברואתי בנושא חתולים בקיבוץ- אדווה וניצה בר.
 3. קמיני עץ- דותן כהן ורונית שירן.
 4. בניית מדרכה לאורך השביל ממגרש הכדורגל לאורך המוסכים- ועדת בטיחות בדרכים.

 

 1. סעיף מס’ 1: בחירת מנהלת חינוך חברת- טל שחם יציב.
  הצוות כלל: דרור זכאי, רונית פלוטניק, עדי מוזר ואילת וולובסקי – מש”א, שגיא בר אילן – מנהל קהילה.

התהליך: פורסמה מודעת דרושים בקיבוץ ומחוצה לו, הגיעו כ 13 קורות חיים. מתוכם רואיינו 5 מועמדים מהם נבחרה טל שחם יציב מגבעת חיים מאוחד.
לטל יש ניסיון עשיר בניהול חינוך ניהלה חינוך גיל רך ושתי מערכות גדולות של חינוך קהילתי בקיבוצים גדולים.לטל תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תואר שני במנהל עסקים ולימודי תעודה בניהול והדרכה לגיל הרך בסמינר הקיבוצים ועוסקת כל חייה בחינוך. הצוות רואה את טל מתאימה לתפקיד היא חיה את תחום החינוך הקהילתי, חושבת יצירתית, רואה את חשיבות החינוך כחלק מקהילה.” (איילת וולוסקי- מש”א)

הוחלט: הוחלט פה אחד לאשרר את המינוי של טל שחם יציב לניהול החינוך החברתי.

 

סעיף  מס’ 2: טיפול תברואתי בנושא חתולים בקיבוץ- אדווה בר.
חתולי הרחוב מהווים מטרד סביבתי ותברואתי כאשר הם נמצאים בשטח הקיבוץ.
החתול הוא חיה מוגנת ובניגוד לכלבים לא ניתן לסלקם באופן חוקי.
כיום יש, בהערכה גסה כ- 100 חתולים בקיבוץ, כאשר רובם המכריע אינם מטופלים.
עקב האילוצים החוקיים, המטרה לנסות למנוע עלייה במס’ החתולים באמצעות עיקור/סירוס.

קיימות שלוש אפשרויות לטיפול בנושא:

אפשרות א’– לקבל החלטה שלא מטפלים בנושא. השארת המצב הקיים.

אפשרות ב’– סירוס / עיקור החתולים הקיימים. המטרה להגיע לכ-80% מאוכלוסיית החתולים בקיבוץ, ובהדרגה למנוע גידול.
שלב א’- סירוס / עיקור החתולים הקיימים בקיבוץ, 210 ₪ כולל מע”מ לחתול.
שלב ב’- תקציב של עד 5 אלף בשנה לשמירה על הקיים.
* בקיבוץ העוגן כך פועלים שנים ומדווחים על הצלחה של התהליך.

אפשרות ג’– סירוס/ עיקור+ פינות האכלה.
הפעולה תיעשה במס’ שלבים:
שלב א’- מיפי כמות החתולים בקיבוץ והאזורים בהם מרוכזים.
שלב’- החלטה על מיקום של פינות האכלה מסודרות במקומות בהם ההפרעה לציבור תהיה מינימלית. עלות תקבע לאחר מיפוי מספר החתולים.
שלב ג’- עיקור וסירוס של מס’ רב של חתולים. 210 ₪ לחתול כולל מע”מ.
שלב ד’- מעקב שוטף אחר אוכלוסיית החתולים.

אדוה מרכזת את הנושא מטעם הקיבוץ- 052-3403372.
חשוב לציין כי בלי שיתוף פעולה של כל הגורמים ובעיקר הפסקה מידית של האכלת החתולים בשטח הקיבוץ, שום פיתרון מוצע לא יפתור את הבעיה!!!

בעלי החתולים בקיבוץ מחויבים לסרס/לעקר החתולים ולהאכילם אך ורק בתוך הבית.

הוחלט:  מיפוי כמות החתולים בקיבוץ כשלב ראשון על מנת לקבל תמונת מצב עלויות.
אישור תקציב לאור הפתרון שיתקבל מבין שלושת האפשרויות.

 

סעיף מס’ 3– אמנה חברתית לשימוש בקמיני עץ בקיבוץ– רונית שירן ודותן כהן

קמיני העץ מייצרים מפגע לקהילה ועל כן יש רצון לנסח אמנה אשר תפקידה להביא לצמצום למינימום האפשרי את המפגע המדובר תוך התחשבות מקסימלית בצרכי הזולת.
כיום יש בקיבוץ 9 קמיני עץ.

 1. התקנת קמיני עץ חדשים בקיבוץ
  1 איסור התקנת קמיני עץ חדשים החל מפרסום האמנה.
  1.2 יש לפעול לעגן את הנושא מול מועצת עמק חפר.
 2. הסבת קמיני עץ קיימים לגז
  1 לתושבים המשתמשים בקמיני עץ, תוצע האפשרות להסבת קמין העץ לקמין גז
  בהשתתפות הקיבוץ בעלות הכספית.
  2.2 פרק הזמן למימוש ההצעה יהיה 45 יום מיום פרסום ההודעה לציבור.
        הפיצוי יינתן בהתקיימו התנאים הבאים:
 • הוכחה על פירוק הקמין ואי יכולת הפעלתו בעתיד.
 • חתימה על הסכם הכולל אי הפעלת קמין עץ בכל זמן שהוא.
 • עמידה בפרק הזמן שהוקצע לכך בסעיף 2.2.
 • מפעיל קמין שאין בכוונתו לממש את אופציית הפיצוי מכל סיבה שהיא יאבד את זכותו לפיצוי גם אם גורמים חיצוניים ומכל סיבה שהיא, יאכפו את האיסור על שימוש בקמיני עץ.
 1. צמצום המפגע בקמיני עץ קיימים
  1. השימוש בקמיני העץ הינו ע”פ הוראות הרשות המקומית המחייבים עמידה בתקן הישראלי (1368) והיתר בניה.
  2. בעל קמין ירכוש עץ איכותי להסקה, יאחסנו במקום יבש וללא מגע עם הקרקע.
  3. בעל קמין יפעיל את הקמין משעות הערב וישתדל לצמצם את זמני השימוש למינימום ההכרחי.

הוחלט: דותן כהן ורונית שירן יקיימו פגישות עם בעלי הקמינים על מנת לבדוק ייתכנות הסבה עם 9 המשפחות שברשותם קמיני עץ.
לאחר מכן תתקיים בדיקת עלויות החלפת קמין לגז, ע”י מתקין מורשה.
תוכן הצעת החלטה לאישור ההנהלה הרחבה כולל תקציב.

 

סעיף 4– בניית מדרכה לאורך השביל ממגרש הכדורגל לאורך המוסכים- הגר זכאי.
קיימת בעיה בטיחותית קשה של נראות בעיקול הכביש באזור המוסך להולכי רגל.
ועדת תכנון הגישה תוכנית לפתרון הבעיה. העבודות לסידור תוואי המדרכה יתחילו לאחר ראש השנה
מבקשים מההורים להקפיד על תדרוך/ ליווי הילדים עד שהפתרון יושלם בהקדם

הוחלט: לאשר תקציב של 35 אלף לבניית מדרכה ותאורה לאורך הכביש הקיים

 

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print