פרוטוקול ישיבה הנהלה רחבה ופעילה מיום 6.10.20

תאריך הישיבה: 6.10.2020 ישיבה באמצעות זום

מספר חברי הועד: 12

שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה:
הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני,
נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, רועי מרגלית.
הנהלה פעילה: לילה ברוג, צפי זכאי, זהר שאולי, כרמית בן דור.
מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר, שמעון מסיקה וטירו רום- חברת דוראל אנרגיה, טל צפריר- אחראי תחום מים.

סדר היום:

 1. פרויקט סולארי על בריכות הדגים.
 1. סעיף מס’ 1: פרויקט סולארי על בריכות הדגים- שמעון דוראל.

שמעון סקר את התוכנית העסקית שנשלחה לחברי ההנהלות.

שלב א’ – שותפות

שלב ב’ – שכירות

התקיים דיון בין חברי ההנהלה ששאלו את שמעון וטירן שאלות ענייניות לגבי הפרויקט.

יעקב, כרמית ורועי סקרו את הפרויקט מנקודת מבטם כמנהלי המו”מ מול דוראל.

טל עלה לדיון כדי להציג את ההשלכות על ענף המים.

כמה נתונים לגבי המדגה:

 • ענף המים מוגבל בכמות המים שהוא יכול לשאוב לטובת השקיה מהמדגה.
 • במשך שנים אנחנו מנסים למצוא פתרונות יותר רווחיים למתחם בריכות הדגים (המדגה).
 • בסה”כ מדובר על כ- 90 דונם לטובת סולארי מתוך 300 דונם.
 • כל האלטרנטיבות שבדקנו עד היום לא צלחו או שלא היו ישימות/כלכליות (מאגר גדול, תיירות).

אנחנו צריכים לחשוב איך למקסם את הרווח מהמתחם.

הכנסה מהפרויקט (שלבים א’+ב’) – כ- 600 א”ש בשנה.

מס’ שאלות שעלו:

 • האם יכולה להיות בעיה עם רמ”י?
 • לא אמורה להיות בעיה, העסקה תעבור דרך רמ”י.
 • עלתה הסתייגות לגבי תקופת ההסכם – 22 שנה. (כרמית).
 • אפשרות שלנו להיכנס לשותפות גם בשלב ב’.
 • ההנהלה ביקשה להביא את החוזה לאחר חתימתו.

ההנהלות קיבלו תשובות לכל השאלות שעלו בדיון.
הוחלט: לאשר את הפרויקט. 2 מתנגדים, 10 בעד.

רשם: רועי מרגלית, מנהל עסקי.

print