מכרז בחירת נציג.ה למליאת המועצה

מכרז

בחירת נציג.ה למליאת המועצה

מליאת המועצה היא הגוף שיש לה הסמכות והיכולת לקבוע מדיניות ולאשר נושאים שהוגדרו בחוק ובהם: אישור תקציבים, חוקי עזר, תכוניות פיתוח ועוד.
כל ישוב בוחר נציג/ה מטעמו למליאת המועצה.
תפקיד נציג המליאה של הישוב לקדם את טובת העמק כולו ולאו דווקא לייצג את אינטרס הישוב שלו.
על כל נציג מליאה לעדכן את הועד המקומי והתושבים בהחלטות מליאת המועצה.

מי יכול להיבחר?
* מי שאינו עובד ועד מקומי או במועצה (מקבל שכר).
* מלאו לו 21.
* חבר ותושב הקיבוץ.

חשוב לנו שנציג המליאה יכיר היטב את צרכי הקיבוץ, ויהיה בקשר שוטף עם מנהל הקהילה והמנהל העסקי.
המשרה בהתנדבות, ודורשת הגעה לישיבות המליאה (בערך אחת לחודש).

ניתן להגיש הצעות עד יום ב’ 26/10 למעין  053-6218807

print