הנהלה רחבה 23.20 מיום 22/10


תאריך הישיבה: 22.10.2020 ישיבה באמצעות זום

מספר חברי הועד: 13

שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה:
הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני,
נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.
מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר, יואב יקיר- וטרינר, דליה טלמור- גינת כלבים.

סדר היום:

נושאים לישיבת הנהלה רחבה:
1. גינת כלבים- דליה טלמור
2. נציג/ה במליאת המועצה
3. מתווה יציאה לחל”ת של חברי קיבוץ
4. קורונה- הפרת בידוד
5. קרן השתלמות- הקמת צוות
6. עיקור חתולים

 

סעיף 1- גינת כלבים- דליה טלמור

גינת כלבים, הינה מרחב מוגדר ומתוחם אשר התפתח בשנים האחרונות בארץ ובעולם וקיומו מאפשר לכלבים לקיים פעילות גופנית וחברתית תוך שמירה על ביטחון ובריאות הציבור. בקיבוץ משמר השרון יש יותר מ 50 משפחות בעלות כלבים אשר מהוות כ – שליש מסך המשפחות בקיבוץ. מוצע לתחום שטח באזור הצפוני של הבריכה (בפינה הצפונית). הכניסה למתחם תהיה דרך מגרש הכדורסל. השטח יבודד משטח הבריכה בגדר.

התנאים  לשימוש בגינה יהיו מוגדרים מראש כולל שמירה על ניקיון ותחזוקת הגינה.
מוצע לאשר תקציב עד כ-7 אלף לטובת הקמת הגינה.

הוחלט: ההנהלה הרחבה רואה בגינת כלבים רעיון קהילתי טוב, וממליצה לאשר הקמת גינתה כלבים ואת התקציב המוצע בקלפי.

קלפי יפתח ביום שני 26/10 משעה 08:00-13:00.

 

סעיף 2- נציג/ה במליאת המועצה.
בימים הקרובים יצא פרסום לציבור על הדרישות תפקיד והתנאים.
הוחלט לפרסם לציבור מכרז לתפקיד. ההנהלה הרחבה תאשר את המינוי

 

סעיף 3- הצעה למתווה חל”ת לחברי קיבוץ.

השאיפה של הקיבוץ לקיים חיי שיגרה, ושחברים אשר עובדים בענפי הקיבוץ, ימשיכו לעבוד כרגיל. לאחרונה, עקב הקורונה, אנו מוצאים את עצמנו שפעילויות/ ענפים בקיבוץ נסגרים, והדבר מחייב להוציא חברים לחל”ת כפי שנוהגים במקומות עבודה בחוץ.
הרעיון הוא ליצור מתווה אשר מתייחס לכלל ענפי המשק.

המתווה המוצע ליציאה לחל”ת של חבר שמקבל שכר בקיבוץ:
1. קבלת שכר בהתאמה לשכר אותו היה מקבל מביטוח לאומי.
2. אפשרות לפדיון ימי חופש.
3. תשלום פנסיה של המעסיק.
4. אפשרות לעבוד בענפים אחרים בקיבוץ תמורת תשלום נוסף.

  • מוצע: ההנהלה הפעילה תהיה הגוף אשר יגדיר את התנאים ליציאה של חבר/ ענף לחל”ת

וכן תחליט אילו פעילויות/ ענפים יצאו לחל”ת.

הוחלט לאשר את המתווה, ולהסמיך את ההנהלה הפעילה כגוף שמוציא/ מחזיר מחל”ת.

סעף 4- קורונה- הפרת בידוד
היינו עדים בקיבוץ להפרת הנחיות בידוד מצד חברים/ תושבים בקיבוץ. הדבר מסכן את חברי הקיבוץ ונוגד את הנחיות משרד הבריאות.
הוחלט:  לאחר בדיקת הנושא והבנת תמונת המצב, במידה וחבר/ בן/ תושב יפר בידוד- מנהל הקהילה מחויב לדווח על כך למשרד הבריאות.

סעיף 5- קרן השתלמות של מורים
בהחלטות הקיבוץ, קרן ההשתלמות הוחלט שאין תשלום מס פערים על קרן השתלמות.
מכיוון שקרן ההשתלמות של מורים ניתנת בצורה של תלוש, המערכת התייחסה אליה כתלוש שכר ולכן בוצע תשלום מס פערים.
לאחר בדיקה ובחינה מעמיקה של הנושא, נמצא, שקרן ההשתלמות של מורים הינה קרן השתלמות.
מכיוון שהחלטת הקיבוץ, לא למסות במס פערים את קרן ההשתלמות הינה ברמת קיבוץ, אל לנו להפלות אוכלוסייה מסוימת.

הוחלט: קרן ההשתלמות של מורים הינה קרן השתלמות לכל דבר וענין.
יוקם צוות של ניר בן שמש, אמירה ינאי, יעקוב קפלן ושגיא בר-אילן לדון באופן
יישום ההחלטה.

סעיף 6- טיפול במטרדי חתולים
כאשר יש ריבוי חתולים במקום מסוים הפתרון היחידי והחוקי שניתן ליזום בעניינם זה עיקור וסירוס החתולים והשבתם לאזור המחייה שלהם, דבר שימנע ריבוי שלהם והגדלת “המטרד”.
התקיים דיון האם עיקור/ סירוס חתולים הינו פתרון יעיל או לא. הוחלט לנסות את הפתרון.

הוחלט:
6.1 לאשר תקציב של 15 אלף ₪ למבצע עיקור\סירוס באופן חד פעמי. אישור של תקציב נוסף יהיה לאור אפקטיביות הטיפול בנושא.
6.2 אין להאכיל חתולים ברחבי הקיבוץ. האכלה תתבצע בביתו/ מגרש החבר.
6.3 עיקר חתולים פרטיים ע”ח החבר.

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print