פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 25/20 מיום 03.10.2020

פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 25/20 מיום 03.10.2020

תאריך הישיבה: 03.10.2020

מספר חברי הועד: 12

שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה:
הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני,
נגה כהן, הגר זכאי, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן
מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר, סיגל אלון

סדר היום:
1. שיפוי עצמאים חברי קיבוץ– ערעור על אופן הפיצוי.
2. גינה קהילתית.
3.
פאראגרוטאלי- רוני כהן.
4. קרן השתלמות מורים.
5.
עדכון קמינים- דותן כהן ורונית שירן.

סעיף מס’ 1: שיפוי עצמאים חברי קיבוץ.
המדינה במהלך הקורונה שיפתה את העצמאים על פי קריטריונים ב-3 פעימות.

חברי קיבוץ עצמאים, עקב היותם חברי קיבוץ, קיבלו את הפעימה השלישית בלבד מהמדינה.
חשוב לציין שהעדר הפיצוי נובע מהחלטת המדינה והקיבוץ אינו מחויב להעניק פיצוי חלופי. בכל זאת מתוך רצון טוב והבנה למורכבות הסיטואציה שנוצרה הוחלט לייצר מנגנון פיצוי.

הקריטריונים לפיצוי: המדינה החליטה על עקרונות פיצוי לעצמאים. הקיבוץ פעל על-פי אותם עקרונות של המדינה, אך הכניס סייג במתן הפיצוי, בחישוב של סך ההשתכרות של חבר (שכיר+ עצמאי).
המטרה שעמדה לנגד עיני ההנהלה הינה לפצות עצמאים אשר הכנסתם נפגעה מעל 25%, בהשוואה של שנת 2020 לאשתקד בחודשים חופפים.
העצמאים, אשר נמצא כי מגיע להם פיצוי על פי הקריטריונים של הקיבוץ.
העצמאים אשר עמדו בקריטריון הקיבוץ- קיבלו את הפיצוי.

החלטה: ההנהלה הרחבה החליטה להשאיר את המתווה פיצוי כפי שהוחלט בעבר.


סעיף מס’ 2: גינה קהילתית
גינה קהילתית בה לוקחים חלק חברי הקיבוץ יכולה, מעבר לאספקת ירקות טריים לציבור, להוות פלטפורמה נוספת לשעות הפנאי עבור מסגרות החינוך וכלל הציבור. מעבר לזאת, לגינה קהילתית יש חשיבות רבה בחשיפת הילדים מגיל צעיר למקור האוכל ולעולם החקלאות. כמו-כן, קטיף ישירות מהגינה מעלה את צריכת הירקות בגילאים הצעירים.
לכל המידע על הפרוייקט לחצו כאן

החלטה: ההנהלה הרחבה ממליצה על הפרויקט הקהילתי, והחליטה להעביר אותו להצבעה בקלפי.

סעיף 3- פאראגרוטראלי

פרויקט פאראגרוטראלי היינו פרויקט יחיד מסוגו בעולם במסגרתו מתנדבי גרוטראלי, פיתחו מיזם, בו הם מאמצים ילדים עם מוגבלויות לרכיבת שטח.
הפאראגרוטראלי – אירוע שאנחנו שמחים השנה לארח, כדי להגשים את חלומם של הילדים.
המטרה שהנעורים ישולבו בעזרה , ומשפחה בקיבוץ “תאמץ” משפחה וילד בקפסולה.

עקב הקורונה, התבקשו חברי ההנהלה לאשר  את קיום האירוע, תחת הנחיות הקורונה.
האירוע יתקיים באחד מימי שישי בחודש דצמבר, בשעות הבוקר בלבד,
רוני כהן, ינהל את האירוע מטעם הקיבוץ.

החלטה: ההנהלה רואה באירוע, חשוב מבחינה חינוכית, ואישרה את קיום האירוע.

 לסרטון הסבר על פאראגרוטאלי לחצו כאן

סעיף 4- קרן השתלמות מורים.
לאחר בדיקה של הצוות, אמירה ינאי, ניר בן שמש, יעקוב קפלן, ושגיא בר-אילן.
הצוות ממליץ להחיל את ההחלטה על קרן השתלמות החל משנת 2017 (פרוטוקול הנהלה רחבה 03.17 מיום 16.05.17), כאשר הוחלט שקרנות ההשתלמות אינם משמשות לכיסוי החוב האקטוארי של החבר, והוא ראשאי למשוך את כספי הקרן.
מבדיקה ראשונית של הנתונים מדובר על החזר של עד 15 אלף ₪.

הצוות ממליץ לבצע בדיקה מדויקת ולהחזיר את התשלום מס פערים שנגבה על קרן ההשתלמות לאותן המשפחות (4 משפחות).

החלטה: ההנהלה החליטה לקבל את המלצת הצוות

 סעיף 5- עדכון בנושא הקמינים– דותן כהן ורונית שירן

התקיימו שיחות עם בעלי הקמינים.
4 הביעו נכונות לבדוק מעבר לגז במימון הקיבוץ.
2 משפחות בשלב זה אינן מוכנות לעשות הסבה.

תכתב אמנה לאופן השימוש בקמינים של הצוות יחד עם עדי יפה, יובא לאישור האסיפה.
יש לסדר את התקנון הבניה בקיבוץ מול המועצה בכל הקשור לאי מתן היתרים נוספים.

 

 

רשם: שגיא בר-אילן

print