פרוטוקול הנהלה פעילה מס’ 09/20 מיום 3.11.2020

שמות חברי ההנהלה המשתתפים בישיבה:
הנהלה פעילה: כרמית בן-דור, זהר שאולי, לילה ברוג, צפי זכאי, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.
מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר.


סדר היום- נושאים לישיבה:

1. חל”ת לחברי קיבוץ.
2. עדכון חובות חברים.
3. תרומה- בית הגלגלים.

 

סעיף 1- הצעה למתווה חל”ת לחברי קיבוץ.

בהמשך לדיון בהנהלה רחבה, הוסמכה הנהלה הפעילה להחליט אילו פעילויות/ ענפים יָצְאוּ לחל”ת בסגר האחרון (החלטה בדיעבד- העובדים עודכנו להיתכנות ההחלטה).
ההנהלה הפעילה החליטה שענפים/ פעילויות אשר לא יעבדו בתקופת סגר, עובדיה יהיו בחל”ת.

הוחלט שהחינוך חברתי, מעונות ומועדון לחבר, היו בדיעבד, בחל”ת בסגר האחרון.

סעיף 2- חובות חברים

צוות חובות- ליליה ברוג, יעקב קפלן ושגיא בר-אילן- קיימו פגישות עם מספר בעלי חוב.
הוצגה תמונת מצב החובות.
לאחר מעשה- נימצא שיפור בהקטנת החוב אצל מספר מבעלי החוב לאחר הפגישות.
יתקיים מעקב וסבב פגישות נוסף עם המשפחות בהמשך.

סעיף 3- תרומה לבית הגלגלים

בית הגלגלים הוא ארגון ארצי לצעירים ובוגרים עם מוגבלות פיזית, הכולל שישה בתים הפתוחים לאוכלוסיות שונות מכל חלקי החברה הישראלית.

הארגון מקיים בעזרת מתנדבים מסורים מסגרת רציפה לחניכים מגיל 9, דרך ההתבגרות ובמהלך הבגרות, עם מגוון תכניות ופעילויות, במטרה לאפשר רכישת מיומנויות חברתיות, אינטראקציות בינאישיות וקידום השתתפות חברתית ואזרחית בכל מעגלי החברה.
התרומה תינתן מחנות דגים שרונית- קידום מכירות.

 הוחלט לאשר תרומה של 3,000 ₪ לבית הגלגלים מחנות דגים שרונית.

למידע נוסף על בית הגלגלים, לחצו כאן

 

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה.

print