מידע לציבור- קורונה מס 21 -2.10.20

5 באוקטובר 2020

הודעה לציבור- קורונה מס 21 -2.10.20 בתחילת דברים – מצב קורונה במשמר השרון נכון להיום ישנם שני ילדים חולים מאומתים ו-19 מבודדים (יחיד / בית אב) שקיבלנו דיווח על כניסתם לבידוד (תשעה יוצאים מבידוד היום ומחר) עדכון לציבור –  אחראית…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 20.20- מיום 22.9.2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

פרוטוקול הנהלה רחבה מיום 01/09/2020

תאריך הישיבה: 1.09.2020 מספר חברי הועד: 11 שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: הנהלה רחבה: ניר בן שמש, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, שגיא בר-אילן. מוזמן: יעקב קפלן-…

Read More

שמואל קפלן – יהודי ציוני מאמריקה ותרומתו למשמר השרון

9 בספטמבר 2020

שמואל קפלן – יהודי ציוני מאמריקה ותרומתו למשמר השרון  כיצד נוצר הקשר עם שמואל קפלן לפי רחל נוימן (גינזבורג) בתו של צבי גינזבורג – שהיה חבר הקיבוץ.  בשנת 1941 נסע אביה לארה”ב בעניין ענף הפרחים בקיבוץ . בנסיעה זו, לדבריה נוצר…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

פרוטוקול הנהלה פעילה מיום 18.8.20

תאריך הישיבה: 18.08.2020 מספר חברי הנהלה: 8 הנהלה פעילה: ליליה ברוג, זהר שאולי, צפי זכאי, כרמית בן דור, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. מוזמן: יעקב קפלן- יו”ר. סדר היום: חובות חברים. סעיף מס’ 1:  חובות חברים. 1.1 הוצג הנוהל לטיפול בחובות…

Read More

דפי מידע 20.8.20

20 באוגוסט 2020

בדף מידע זה, בחרתי להתמקד במספר נושאים אשר קשורים לאורחות החיים בקיבוץ. * מספר מילים בעקבות שיחת הקבוצה שהתקיימה אתמול * מידע על הפעילויות השונות בקיבוץ, ומי בעל התפקיד המטפל בנושא, על מנת שתדעו למי לפנות בעת הצורך – מומלץ…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 18.20 מיום 16.8.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס 17.20 מיום 11.8

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה 7.20 מיום 10.8.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

נוהל בחירת מרכז משק/מנהל קהילה – קבוצת משמר השרון

13 באוגוסט 2020

     נוהל בחירת מרכז משק/מנהל קהילה – קבוצת משמר השרון  – להצבעה ביום רביעי 19.8.20 בנוהל זה לשון זכר לצרכי נוחיות בלבד ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע מטרת הנוהל להבטיח , שלתפקיד מרכז משק/מנהל הקהילה, ייבחר מועמד שזוכה לאמון…

Read More